Инструмент от EskoArtwork в помощ на печатарите

1617
Инструмент от EskoArtwork в помощ на печатарите
Spread the love

Ink Eaters е инстртумент от програмата на EskoArtworks – Plato.
Потреблението на мастилапри офсетовия печат до голяма степен зависи отизображението на печатната форма, която на практика съдържа информацияза процентите от дадения цвят в различните области на листа. Възможно еда същестествува голяма разлика в потреблението на различните мастила врамките на един проект, дори на едно мастило в различните зони нанамастиляване на машината, което от своя страна води и донеобходимостта от прецизна настройка за отделните зони и цветове.Модулът Ink Eaters, който е част от програмата Plato може да ни помогнеточно в този случай. Благодарение разработката на EskoArtworks, можембуквално за секунди да определим намастиляването във всяка една част отлиста и респективно намалим времето за подготовка на печатната машина.

inline_520_http://prepressbg.com/images/plato_news.jpg

Повече информация относно Plato можете да намерите на : vipsys.ru

Източник: news.pechatnick.com

Биографична информация