Колекция безплатни скриптове за Illustrator

654
Колекция безплатни скриптове за Illustrator

Тази колекция скриптове добавя различни полезни и забавни функционалности към Adobe illustrator.

Можете да видите, свалите и инсталирате пълната колекция тук. Тя се състои от над 20 скрипта, които могат да направят много, за да улеснят някои специфични задачи, с които е възможно да се сблъскате в приложението. За да ги използвате, изберете File>Scripts>Other Scripts, и изберете скрипта, който искате да стартирате. Друг вариант е да копирате скрипта в папката със скриптове в Illustrator и да рестартирате приложението.

Ето и кратки описания на скриптовете:

Archimedean Spiral
Рисува приблизителна архимедова спирала.

 

Archimedean Spiral

Arc Correction
Коригира ръчно нарисувани подобни на арки пътеки в селекцията. Работи и с текстови пътеки.

Circumcircle
Рисува окръжности около всяка избрана пътека.

 

Circumcircle

Common Tangents
Рисува общи тангенти на избраните криви.

Cut At Selected Anchors
Реже избраните пътеки в избраните точки.

Divide (length)
Разделя всеки избрана пътека на посочения брой части, на базата на дължината. Всеки сегемент е с еднаква дължина.

Dup At Selected Anchors
Копира избран обект/група на мястото на всяка от посочените точки.

 

Dup At Selected Anchors

Join Reasonably
Свързва отворените пътеки в селекцията по обоснован начин. Има някои настройки, които можете да редактирате.

Merge Overlapped Anchors
Слива точки, които са много близо една до друга и докладва с колко е намалил броя им.

Metaball (Arc), Metaball
Създава форми, които наподобяват кюфте. Нарисувайте няколко кръга и ги изберете. Направете настройка с плъзгача и цъкнете ОК.

Ovalize
Превръща всяка избрана пътека в овал, който съхранява оригиналните височина и ширина на пътеката.

Path Length
Открива дължината на определена пътека и общата дължина на избраните пътеки. Записва ги като текст в работното поле.

Remove Anchors
Премахва избраните точки.

Reverse
Обръща поредността на точките на избраната пътека.

Round Any Corner
Заобля избраните ъгли или елементи от пътеката.

 

Round Any Corner

Sine Curve
Рисува приблизителна синусоида.

Dance
Създава нов слой и добавя танцуващи хора към него.

Tree-like
Рисува форма, подобна на дърво в ъгъла на работното поле.

Изтегли колекцията от тук.

Източник: shspage.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.