Конвертиране на PDF към Word

40788
Spread the love

Уеб сайт предлага напълно безплатно и без регистрация конвертиране на PDF файл във форматите DOC, RTF, TXT, JPG, TIFF, BMP и PNG.
inline_329_https://printguide.info/images/pdf2word_online.png

Сайтът на компания SautinSoft www.pdftoword.ruпредлага конвертирането в три лесни стъпки. Избирате желания законвертиране PDF файл, избирате дали конвертирането да бъде в Word(.doc), текстов формат или изображение и третата стъпка самотоконвертиране. Можете да получите файла и в zip формат(опция). Онлайнуслугата не запазва файлове на сървър и не ги предава на трети лица.

Сайтът на SautinSoft също така дава възможност даизтеглите безплатния конвертор First PDF за Windows, чиитофункции са напълно идентични с онлайн услугата PDF към Word.

inline_662_https://printguide.info/images/pdf2word.jpg

Източник: www.pdftoword.ru
Написа: Пламен Давидов

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.

В свободното си време: Посветен е на футболния отбор на Полиграфия инфо.