Лесно и автоматизирано създаване на водещи линии с GuideGuide

212
Лесно и автоматизирано създаване на водещи линии с GuideGuide

GuideGuide е решение, с което с лекота можете да създадете мрежи и да ръководите водещи линии чрез една и съща потребителска среда в Photoshop, Illustrator, Sketch и Adobe XD.

 

създаване на водещи линии с GuideGuide

 

GuideGuide автоматизира стъпки, които могат да отнемат много време, в случай, че ги правите на ръка. Възможностите му включват:

  • Създаване на водещи линии на базата на размера на документа/работното поле или селекцията;
  • Бързо маркиране на краищата на документа и централните точки с водещи линии;
  • Премахване на съществуващи водещи линии на базата на размера на документа/работното поле или селекцията;
  • Създаване на потребителски мрежи, които са твърде сложни за стандартните инструменти;
  • Създаване на мрежи, базирани на златното сечение, редицата на Фибоначи;
  • Съхраняване на създадените мрежи и споделянето им с други.

Задаването на редовете и колоните става през лесен за употреба интерфейс в панел в приложенията, запазването и зареждането на създадените мрежи също се случва оттам. Има и интерфейс, който позволява по-високо ниво на персонализация чрез лесни текстови команди, достъпни в документацията на приложението.

GuideGuide е съвместим с Photoshop, Illustrator, Sketch и Adobe XD, версия CC 2015 или по-висока.
Можете да свалите 14 дневна тестова версия тук.

Източник: guideguide.me

Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.