Най-добрите двуизмерни графични приложения с отворен код.

10724
Spread the love

Следва списък на 14 от най-добрите двуизмерни графични приложения с отворен код.
Те са само част от отширокия набор от OpenSourceпрограми. Някои от тях са подходящи за целите на настолната издателскадейност. Някои от програмите могат да предложат богато разнообразие отфункции и в значителна степен да заместят комерсиалните си алтернативи.
Програмите са подредени по азбучен ред, на итернет адреси можете данамерите по-подробна информация за възможностите им и наличните версииза различни операционни системи. Използвал съм лично част от тезипрограми и те дават задоволиелни резултати.

Cenon:
Cenon е уникален графичен инструмент. Създаден на модулно графичноядро, той предлага голямо разнообразие от функции, голяма част, откоито са приложими в настолната издателска дейност. Работи с векторни ирастерни изображения. Има версии за, Linux, Mac OS, OpenStep 4.2,възможно е да се компилира за Windows.

inline_842_http://prepressbg.com/images/01.jpg

GIMPshop:
GIMPshop е модификация на GIMP (GNU Image Manipulation Program),създадена, за да симулира усещането на работа с Adobe Photoshop.Основната й идея е потребителите на Photoshop да се чувстватудобно, работейки с GIMP.
GIMPshop запазва всички предимства на свободния графичен редактор,например разнообразието от допълнения и възможности за потребителскинастройки. Наред с това до голяма степен е решен проблемът с неудобнияза някои потребители интерфейс. Структурата на менютата е модифицирана,така че максимално да наподобяват тези на Photoshop. Терминологията напрограмата също е променена, така че да съвпада с тази на Adobe. Въвверсията за Windows е наличен плъгин, наречен‘Deweirdifier’, който съчетава големият бройпрозорци на програмата по начин, подобен на системата MDI, използванаот повечето графични пакети за Windows.
Заради промените в работното поле на програмата, много ръководства заPhotoshop могат да се използват без промени, а много други могат дабъдат пригодени за потребителите на GIMPshop с минимални усилия.Налична е за Linux, Mac OS X, Windows.

inline_12_http://prepressbg.com/images/02.jpg

Hugin:
Лесна за употреба програма за създаване на панорамни изображения,базирана на Panorama Tools. С Hugin можете да съчетавате мозайка отснимки в цялостна панорама, да съчетава серии от застъпващи сефотографии. Програмата има и много други функции, работата с нея еудобна и интуитивна. Може да се компилира за Linux, Mac OS X, Windows.

inline_696_http://prepressbg.com/images/03.jpg

Inkscape:
Inkscape е редактор за векторна графика с отворен код, с възможности,подобни на тези на Illustrator и CorelDraw. Използва Scalable VectorGraphics (SVG) файлов формат. Работната среда е интуитивна. Лесно е дасе редактират ключови точки, да се осъществят сложни операции спътечки, да се векторизират изображения и да се извършват други.Особено удобен е вграденият инструмент за създаване на обемни форми.Работи с Linux, Mac OS X, Windows.

inline_423_http://prepressbg.com/images/04.jpg

KoverArtist:
KoverArtist е програма за бързо създаване на обложки за кутийки заcd/dvd. Основната идея на програмата е да е възможно да се създадедобре изглеждаща обложка само с няколко цъкания с мишката.

inline_583_http://prepressbg.com/images/05.jpg

Ktoon:
KToon е набор от инструменти за създаване на двуизмерни анимации.Програмата е създадена от аниматори (Toonka Films) за техни колеги и епредназначена за употреба в анимационната индустрия. Проектът серазпространява с GPL (General Public License).

inline_330_http://prepressbg.com/images/06.jpg

Krita:
Krita е програма за рисуване и редактиране на изображения,която е част от Koffice. Софтуерът съчетава удобни за употреба изабавни възможности като ръководено рисуване (никога досега не е билотолкова лесно да нарисувате права линия с инструмента airbrush) ивисоко технологични функции като поддръжка на 16 битовиизображения, CMYK, L*a*b и OpenEXR HDR.
Тридесет и два битовата система за управление на цвета на Krita, заедноусъвършенстваните инструменти за работа с нея, правят програматаприложима за изграждането на широк спектър професионални графичнипродукти. Единствено Photoshop предлага по-голям набор от инструментиза рисуване.

inline_356_http://prepressbg.com/images/07.jpg

MyPaint:
MyPaint е опростена програма за рисуване. Тя поддържа чувствителни къмнатиск графични таблети и притежава лесна за употреба колекция отчетки. Налице е пълноценен интерфейс за създаване на потребителскичетки, акцентиращ върху динамиката на четките (промените на скоростта инатиска). Размерът на платното за риосуване е неограничен, но липсваподдръжка на слоеве.

inline_463_http://prepressbg.com/images/08.jpg

OpenOfficeDraw:
OpenOffice Draw предлага нужните инструменти за осъществяванена комуникация чрез графики и диаграми. Впечатляващи са възможноститеза потребителска настройка на интерфейса. Използва стилове иформатиране за лесно повтаряне на често използвани операции. Дававъзможност за позициониране на графичните обекти в триизмерения. Усъвършенстваната обработка ви позволява дасъздавате със създадена от вас текстура, светлинни ефекти, прозрачност,перспектива. Налице и галерия с изображения, в която могат да сесъхраняват и потребителски.
OpenOffice Draw използва OpenDocument формата, новият международенстандарт за офис документи. Той е XML базиран и не е обвързан с DRAW.Достъпът е възможен през всеки софтуер, съвместим с OpenDocument.Възможно е поставяне на изображения във най-разпространените файловиформати (включително BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF и WMF).Има и вграденаопция за създаване на Flash (.swf) версия на документа.

inline_97_http://prepressbg.com/images/09.jpg

PanoramaTools:
Софтуер за преглед, създаване и редактиране на панорамни изображения.Съчетава висококачествено преработване на изображенията с голямагъвкавост и лесна употреба. Напълно безплатен и с отворен код.
Предлаганите решени, базирани на Panorama Tools са:
PTStitcher: Висококачествен, лесен за употреба, поддържащ всичкиформати софтуер за създаване на панорама от няколко изображения.
Panorama Tools: Плъгин за Photoshop за създаване и редактиране напанорами
PTViewer: Висококачествен инструмент за създаване на сферичниизображения. Има платформено независима версия и версии за многоплатформи.

Pixelize:
Особено ценен инструмент за графичния дизайн, подобни често сеизползват за създаване корици на различни издания. Използва многонамалени изображения, за да възпроизведе възможно най-добре другакартина.
Pixelize работи като разделя изображението, което искате да обработитев решетка от малки правоъгълни зони. Всяка от тях се анализира изамества с изображение, избрано от базата данни. Pixelize се стреми даизбере най-подходящото изображение за всяка зона. Софтуерът работинай-добре, когато има на разположение много голяма база данни сизображения. Ефективният минимум е около 1000.

inline_925_http://prepressbg.com/images/10-1.jpg

inline_321_http://prepressbg.com/images/10-2.jpg

Scribus:
Scribus е програма с отворен код за професионално страниране ипредпечатна подготовка. Тя има версии за Linux/Unix, MacOS X, OS/2 иWindows базирани операционни системи.
Под модерната си и удобна за потребителя работна среда, Scribusподдържа всички необходими за професионална работа елементи като CMYKцветово пространство, ICC управление на цветовете, и съвместимост синдустриалният стандарт PDF.
Тест на възможностите на програмата можете да намеритетук: prepressbg.com/?page=scribus

inline_415_http://prepressbg.com/images/11.jpg

Skencil:
Skencil е свободна интерактивна програма за създаване на векторниизображения. Може да се използва на GNU/Linux и други UNIXсъвместими системи. Тя е гъвкав и мощен инструмент за създаване наилюстрации, диаграми и много други.

inline_933_http://prepressbg.com/images/12.jpg

Synfig:
Synfig е мощен, подходящ за производствени цели софтуер за създаване надвуизмерна анимация. Според разработчиците му той може дасъздава анимации с по-малко човешки и други ресурси от всяка подобнaпрограмa. Synfig е напълно безплатен.

inline_263_http://prepressbg.com/images/13.jpg

XaraXtreme:
Xara Xtreme за Линукс е мощна многофункционална графична програмаза Unix базирани операционни системи. Тя е базирана наWindows версията, която е най-бързата графична програма, коятосъшествува в момента. Освен това, тя е и лесна за употреба, предлагаудобни инструменти, има изчистен и удобен за работа интерфейс. Наред стова за програмата има огромен ресурс от обучаващи материали,ръководства, видеоуроци.

inline_579_http://prepressbg.com/images/14.jpg

Източник: ubuntulinuxhelp.com

Биографична информация