Намалете фирата с помощта на SignUp Auto 1.0

1559
Spread the love

EskoArtwork представя софтуера SignUp Auto 1.0 за оптимизиране на работните файлове при режещите маси от серия Kongsberg.

SignUp Auto автоматизира процесите nesting и tiling по уникален начин, използвайки работни потоци, управлявани от метаданни.

SignUp Auto e ултимативният инструмент в работния процес за sign и display пазара.

Представяне на SignUp Auto 1.0
SignUp Auto 1.0 е ново софтуерно приложение, включващо автоматизирани модули tiling и nesting за оптимизиране на работната площ на режещите маси от серията Kongsberg.

Намалете фирата, оптимизирайки задачите

SignUp Auto разполага частите от работните файлове за рязане на база формите и броя им.  Тези функции оптимизират броя на отпечатаните плоскости и последващите довършителни операции, в резултат на което разходите за труд, материали и като цяло на фирата са намалени, а самата подготовка на задачите отнема много по-малко време.

Сведете до минимум възможните грешки от страна на оператора на режещата маса

Софтуерът позволява свеждане до минимум на възможните грешки от страна на оператора при уникални ситуации, като например връзката между лице и гръб при двустранни дисплеи, при което се гарантира абсолютна точност. Прецизните срязове са подсигурени от автоматично поставяне на регистрационни i-cut маркери, а инструментите подходящи за определен тип довършителна операция, могат да бъдат заредени в главата и да извършват работа, след съответната баркод проверка.
SignUp Auto е един екстремно „гъвкав” софтуер. Той дава възможност да промените пътя на сряза в последния момент като генерира формата на щанцоване автоматично — например като генерира по-меки и изчистени криви на рязане за по-голяма естетика и по-висока скорост на рязане.

SignUp Auto 1.0

Източник: Адком

Официален сайт: www.esko.com

Биографична информация