Новата версия на Akvis Sketch рисува вместо вас

1946
Spread the love

Програмата може да превърне снимките ви в рисунки. Научете за предимствата и недостатъците й, в сравнение с други подобни приложения от краткия тест на printguide.info
Единадесетата версия включва два нови режима и поддържа 64-битовисистеми и Photoshop CS5. Софтуерът превръща цветни и черно-бели снимкив рисунки с молив или картини, нарисувани с водни бои. С помощта наводещи линии, потребителят определя посоката на щрихите, за да направиизгледа на крайния резултат още по-близък до ръчно нарисувана скица.

Новата версия предлага два режима на работната среда –опростен и за напреднали потребители. Приложението може да се използвакакто самостоятелно, така и като плъгин за Photoshop. Тествахме и дватаварианта и в двата случая скоростта на работа е добра, а резултатитеса на ниво.

Опростеният интерфейс предлага лесна настройка на начина на обработкана изображението с помощта на три плъзгача и дава възможност за прегледна резултата върху избрана част от снимката, на практика моментално. Приизбор на всеки от плъзгачите се появява кратко обяснение на действиетому, което успешно спестява отегчителното четене на упътването. Следкато изберете настройки, които ви допадат, можете да видите какизглеждат, приложени към цялата снимка.

Пълната работна среда има многократно по-големи възможности за контролна процеса, както и достъп до разнообразни ефекти като добавяне натекст или текстура на материал, върху който е“нарисувано” изображението, опции за настройка нафона и много други. Akvis са подготвили и предварителни настройки,които се избират от падащо меню и създават определен ефект. Налице саинструменти, с чиято помощ можете да зададете върху коя част отизображението се прилага даден ефект.

Akvis Sketch несъмнено предлага по-разнообразни възможности и давапо-добри резултати от аналогично приложение Corel-Paint-it!, което тествахменаскоро. Въпреки това, моят фаворит остава Dynamic-Auto-Painter, зарадипо-реалистичните резултати и многобройните техники на рисуване, коитопредлага.

Цената на  Akvis Sketch е 55 евро. Можете да свалите 10 дневнапробна версия от akvis.com. Там можете даразгледате и галерия от изображения, създадени с помощта наприложението, предимно от потребители.

inline_400_https://printguide.info/images/2010-05-30-2.jpg

inline_709_https://printguide.info/images//2010-05-30-1.jpg
Източник: akvis.com
Теста написа: Мартин Новев

Биографична информация