Нова версия на ArtiosCAD

1878
Нова версия на ArtiosCAD

Последната версия на ArtiosCAD 14.1.1 има нова концепция за ускоряване на работния процес за дисплеи и проекти за съставни опаковки!

Нова версия на ArtiosCAD

„Single Design Canvas“ спестява всички главоболия за CAD дизайнери и графични дизайнери! Новият Canvas файл в ArtiosCAD е шаблон за глобален дизайн, с който дизайнерът може да създаде всички парчета на една обща основа и да види как те си взаимодействат

1. Single Canvas работен процес в ArtiosCAD
Създаване на дисплеи и съставни опаковки е сложен въпрос. Проектирането може да се окаже не толкова сложна задача, колкото пълната последователност от действия зад него. При едно такова голямо предизвикателство графичният дизайнер трябва да бъде сигурен, че ще сложи съответните графики върху правилните части, а на цифровия принтер трябва да се укаже кои части върху кой субстрат да бъдат отпечатани, колко са необходими от всеки тип и т.н.

Задайте си следните въпроси:

 • Как да се справите с дизайна на многокомпонентни дисплеи, които да бъдат произведени на различни субстрати?
 • Колко време е необходимо, за да се създадат и подредят множество форми за всеки отделен материал?
 • Случвало ли ви се е някога да направите грешка, при която случайно да попаднат на дадена подредба части за различни видове материал?

Да вземем един случай, който илюстрира как софтуер на Esko може да помогне за преодоляване на тези проблеми.
В този случай са използвани ArtiosCAD, Studio Designer и Automation Engine. Ето как те се допълват и комбинират;

I. ArtiosCAD – за създаване на съставен дисплей с много детайли

 • Оформяне на дизайна в Single canvas
 • Указване на уникалното съответствие на всяка част към кой материал/ плоскост принадлежи
 • Указване на уникалната информационна база данни за всяка част
 • Различни части – аксесоари могат да бъдат включени като непроизводствени части
 • ArtiosCAD ще запази едновременно canvas файла и автоматично различните ARD файлове с компоненти, които могат да бъдат използвани в Illustrator и т.н.

Нова версия на ArtiosCAD

Едно работно платно може да покаже всички дизайни и спецификациите на всяка част, включително и частите – аксесоари

II. Studio Designer – разполагане на графичните дизайни

 • Разположете различните ARD файлове
 • Оформете графиките за съответните части
 • Експортирайте различните части като Normalized PDF – тези файлове съдържат XMP данни; като вид на материала, дебелина и т.н.

 

Нова версия на ArtiosCAD
Като графичен дизайнер можете да видите цялата композиция

III. Започнете работния процес – Automation Engine

 • Стартиране на Automation Engine совалката
 • Изберете правилния поток
 • Пуснете петте току що запазени PDF файла с тип и размер (за всяка част)
 • Сега опашката за печат ще бъде запълнена с файлове, като всичко е създадено чрез SmartNames въз основа на XMP данните от PDF файловете. С други думи, правилните части ще отидат в правилните опашки (тип плоскости).

Предимства:

 • Дизайн на една работна площ, така че можете да видите всички части на POP дисплея в един общ екран и като резултат се елиминират грешките от липса на актуализации на единични части
 • Уникална присвояване на плоскост за всяка задача на всяка една част, както и части със смесени плоскости могат да бъдат проектирани и разглеждани заедно, което съвместява работния процес за проектиране и производство на POP дисплеи
 • Цялата информация за плоскостите се съхранява по време на целия работен процес, както и различни пълни листове (Cut и Print информация) се изчисляват по напълно автоматизиран начин

2. Studio Viewer
Споделете вашите резултати в дизайна чрез най-новото настолно приложение Studio Viewer!
Налично както за Mac, така и за PC! Сваля се безплатно от сайта на Esko! С тази програма за разглеждане можете да видите всичките си прекрасни 3D проекти, създадени с Esko софтуер.

 

Нова версия на Studio Viewer

Вижте всички реалистични материали и довършителни ефекти, Тя запазва фонове и осветление на Studio Visualizer среди. Можете да се придвижвате, мащабирате и завъртате и дори да движите осветлението на околната среда!
ArtiosCAD-4

Просто плъзнете и пуснете своите COLLADA файлове и ще имате пълен контрол
Тук може да се изтеглят плъгин и други свободни за ползване софтуери от Еско

Източник: Адком

Интернет портал за печатни технологии.