Нова версия на ECRM RIP

2621
Нова версия на ECRM RIP

ECRM Imaging Systems представи нова версия на ECRM RIP (version 6.2).

Софтуера е базиран на ultra-fast Harlequin технология и работи на NT, Windows 2000 и Mac-based платформи. Новия RIP поддържа широк диапазон от формати влючително от най-разпространените пакети за графична обработка. Включени са нови ProofReady драйвери, подръжка на AppleTalk опции за Mac OS X и Windows XP. Ето и някои от допълнителните възможности на Version 6.2 ECRM RIP: – Media Savings е стандартна функция този път вградена в RIP-а – Добавена е подръжка намножество нови принтери на Epson, HP, Encad и Canon – HQ Micro и Chain Screening – CIP3 press control information – TrapPro™ и TrapLite™ In-RIP trapping приложения добавени като опции. Източник: http://www.ecrm.com

Интернет портал за печатни технологии.