Нова версия на Scribus

1907
Нова версия на Scribus

Излезе поредната версия на Scribus 1.3.3.3. Програмата е open-source и е пълнофункционална за предпечатна подготовка.

Scribus има приятен и удобен интерфейс и всички възможности на една съвременна DTP, като поддръжка на CMYK, цветоотделяне, ICC color management и възможност за съдаване на PDF. Най важното: БЕЗПЛАТНА.

Тук можете да изтеглите версии за различните операционни системи.

Windows 2000/XP
MacOS X

 Напомням, че заедно с програмата е необходимо и да инсталирате Ghostscript

Източник: Scribus

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.