Нова версия на TransType Pro.

2014
Нова  версия на TransType Pro.

Новата версия е за МАС и РС платформи. Освен, че можете да конвертирате старите си шрифтове в мултиплатформения OpenType формат, можете и да поправите повредени фонтове, отхвърлени от системата.

Собствениците на Multiple Master шрифтове, могат да използват TransType Pro, за да ги конвертират в OpenType, Type 1 или TrueType. Конвертираните шрифтове са работещи във всички нови версии софтуери: Adobe Creative Suite, Microsoft Office или Apple iWork. Добавено е, и така необходимото batch конвертиране на шрифтове. Повече информация: www.fontlab.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.