Нова технология за цветоотделяне

1743
Нова технология за цветоотделяне

Технологията се нарича Equinox и представлява решение за многоцветен печат с разширен цветови обхват. Използват се традиционните CMYK плюс Orange, Red, Blue. Според създателите на технологията ArtWork Systems (Белгия), това разширява цветовия обхват с 80% от традиционния печат. В този смисъл, технологията може да се конкурира със системата Pantone.

Как работи технологията? Базовият модел на цветопреобразуването е основан на стандартните профили във формат icc. Разликата се явява в алгоритъма разработен от ArtWork Systems, който допуска допълнителна настройка на множество важни в технологично отношение параметри. Така при цветоотделяне на растерни изображения, с помощта на включен модул към Фотошоп от комплекта на Equinox,  е възможно избирателно да се повиши цветовия обхват. Например, да се повиши наситеността на зелената трева; да се забрани добавянето на оранжево в телесните цветове, но да се разреши в портокала; да се добави синьо в пуловер без да се добавя в синия отенък на небето и др.

Технологията  Equinox ще стане достъпна за всички потребители на Artwork Systems и поддръжката и ще бъде вградена в ArtPro, Nexus, Odystar(все продукти на Artwork Systems).

Източник: Печатник.com

Интернет портал за печатни технологии.