Нови версии на плъгините Genuine Fractals 5 и Genuine Fractals Print Pro 5

2346
Нови версии на плъгините Genuine Fractals 5 и Genuine Fractals Print Pro 5

Плъгините са предназначени за скалиране на изображения във Photoshop. С тяхна помощ могат да се увеличат изображения до 1000% без това сериозно да намали качеството им. Всичко това се постига със специални скалиращи алгоритми.

Новостите:
– Нов интерфейс предназначен за Photoshop® CS3
– Universal Binary версия за PowerPC и Intel-базирани Macintosh
– подобрени скалиращи алгоритми
– многопороцесорна поддръжка
– 70 вградени предварително зададени настройки позволяващи редакция на изображението
– работа със слоеве на Photoshop

И др.

Повече четете на сайта на производителя: ononesoftware.com

Интернет портал за печатни технологии.