Нови версии на плъгини.

2195
Нови версии на плъгини.

CValley’s Xtream Path 1.1, Nova Design’s Cinematte, Nik Multimedia’s nik Color Efex Pro 2.0, Alap’s XPert Tools Pro 2.1

CValley’s Xtream Path 1.1 е плъгин за Adobe Illustrator CS, който предлага няколко нови възможности: – Можете да кликнете, където и да е по пътечката, създадена от вас и да я провлачите в нова форма или да направите дадено подравняване по-точно. – Нова палета, показваща в цифров вид позицията на опорната точка. (взаимствани възможности от FreeHand) – Копиране на стойностите на дадена опорна точка на друга. – Възможност симетрично да бъде променяна формата. – Ефектът Smart Rounding, за закръгляне на ъглите. – Инструмент Multi-Line, за изчертаване на изометрични форми(3D). – Заслужава внимание и възможността да бъдат копирани пътечки и да бъдат вмъквани в други такива. CValley, Inc. Nova Design’s Cinematte е плъгин за Photoshop, който създава автоматично clipping paths, за обекти, които са фотографирани на син или зелен екран. Плъгинът Cinematte поддържа Layers и Actions. Nova Design 75 професионални фотографски филтри. Nik Multimedia’s nik Color Efex Pro 2.0 е плъгин за Photoshop /версии над 5.5/, който добавя 75 професионални филтри, използваеми при 8- или 16-bit изображения. Новите филтри във версия 2.0 включват Burnt Sienna, Cool Ice, Color Cast Remove, Cross-Processing C41 до E6, Graduated Fog, Indian Summer, Infrared, Soft Gold Reflector, White Neutralizer и още 21 други. Nik Multimedia XPert Tools Pro 2.1 Alap’s XPert Tools Pro 2.1 е XTension за QuarkXPress 4.1, 5 или 6 с доста възможности. Ето ги и тях: XPert Align – можете да подравнявате или да разпределяте параграфите в страницата. XPert BoxTools – можете да приспособите изображението към карето или обратно, същото важи и за текст. Можете да заключите и текста. XPert FindChange – търсене и променяне на атрибутите в документа (color, width, scale, angle и др.) XPert Guides – създаване на гайдове и мрежи, позволява тяхното копиране, преместване и съответно импортиране и експортиране на настройките им. XPert ImageInfo – информация за селектирани изображения. Позволява и принтиране на информацията. XPert ItemMarks – добавяне на кроп марки, пасери, скали и оразмерителни стрелки. XPert ItemStyles – работи върху параграфни стилове (frame, color, line width). XPert Print -позволява да селектирате част от страницата и да я принтирате или експортирате като EPS. XPert Scale – позволява да скалирате групи от обекти. XPert TextLink – допълнителен контрол върху свързани текстови карета. alap.com

Интернет портал за печатни технологии.