Новости в последната версия на Indesign

302
Новости в последната версия на Indesign

Промяна е терминологията и две полезни нови функционалности в Indesiign 17.0 (октомври 2021)

„Master page” вече „Parent page”

Терминът „Master page” e заменен с „Parent page” в името на политическата коректност. Функционалността, начинът на прилагане на дизайн, оформление и стил към страниците остава непроменени. От компанията коментират: „Заменихме своята изключваща терминология, за да подкрепим основните ценности на Adobe за разнообразие и интеграция.“

Adobe Capture вече е интегриран в InDesign

Adobe Capture е изключително полезна функционалност, която позволява съхраняване на шрифтове, цветови комбинации и форми от каквото и да е изображение и по-късното им прилагане в Indesign. Елементите, които сте извлекли от изображението се добавят в библиотеките на Creative Cloud и можете да ги използвате когато имате нужда от тях. Тези възможности са достъпни през панела Capture.
Има три начина да го използвате:

  • Изберете Object> Extract from Image, и изберете Color Themes, Shapes, или Type.
  • Цъкнете с десния бутон на изображение, изберете Extract from Image или изберете от опциите.
  • Отворете панела CC Libraries (Window > CC Libraries), изберете библиотека и цъкнете върху +, изберете Extract from Image и изберете опцията, която ви трябва.

Можете да видите пълно ръководство тук.

Подобрена резолюция и мащабируем интерфейс

Новата функционалност позволява настройка на размера на елементите на интерфейса за оптимално използване на монитори с висока резолюция. Това позволява да настроите всички елементи на работната среда така, че да са удобни за работа. При първото стартиране на след инсталация на InDesign той идентифицира разделителната способност на екрана и настройва елементите на интерфейса спрямо него.
Можете да настроите мащабирането на интерфейса от:

  • (Win) изберете Edit -> Preferences- > User Interface Scaling
  • (macOS) изберете InDesign > Preferences > User Interface Scaling

Източник: adobe.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.