Нов алгоритъм за растеризация.

2364
Нов алгоритъм за растеризация.

Компанията Esko-Graphics предлага нов революционен алгоритъм за растеризация, позволяващ да се обединят честотно-модулирания (стохастичен) и амплитудния (розетка) растер и техните предимства.

Името на новия алгоритъм е HighLine и е внедрен в растерния процесор FlexRip. Той позволява комбинирането на няколко различни форми на растерната точка в едно цветоотделяне: кръгла , елиптична, квадратни др. Програмата IntelliCurve автоматично прави поправки на отделните типове растеризация в пределите на текущата работа. Един от механизмите в алгоритъма се състои в използването на много висока линиатура. Например при 2400dpi могат да бъдат получени линиатури от порядъка на 423lpi. При използването на комбинацията HighLine растеризация и CtP системата на Esko-Graphics PlateDriver се получават линиатури до 582lpi. За изключването на ефекта “моаре” HighLine се предлага, както със стандартни ъгли, така и с допълнителни ъгли на растера в 30° и 60°. Повече информация на: www.esko-graphics.com

Интернет портал за печатни технологии.