Нов плъгин за InDesign прави работата с таблици по-динамична

2923
Spread the love

Active Tables, е продукт на DTP Tools, който подобрява работата с таблици в InDesign като добавя нови възможности за динамично обновяване и запазване на форматирането.
inline_56_https://printguide.info/images//27-05-2011-1.gif

Един от проблемите приработата с таблици в InDesign е, че акосъдържанието е свързано с файл на Excel,при промяна на файла изчезва всякоформатиране, което сте задали в InDesign.Така ви се налага да избирате междуоформление или динамично съдържание,но никога не можете да имате дветеедновременно. Освен това, не очаквайтеинформацията в таблица (независимо далие свързана с файл от Exel илине) да е част от формула. Не е.

Плъгинът на DTP Tools ActiveTables се справя и с двата посочени проблемакато премахва нуждата да отваряте икоригирате файла в Excel илиподобно приложение. ActiveTables добавя в InDesign таблици, подобни натези в Excel, в които можетелесно и бързо да добавяте и редактиратеформули. Можете и да подреждате и меститередовете и колоните, дори да превръщатередове в колони и обратното. Active Tables випозволява да избирате между значителенброй опции за форматиране на таблиците.С него можете и да прилагате стиловекъм формулите.

inline_385_https://printguide.info/images/27-05-2011.gif
Можете да гледатевидеоматерила, който демонстриравъзможностите на плъгина тук.Active Tables струва 79 американски долара ие съвместим с версии на InDesign от CS3 доCS5.5 на Mac и Windows. Можете да свалите 14 дневнапробна версия оттук.

Източник: dtptools.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация