Обединявайте текстови карета в Indesign

2221

Printguide.info тества безплатния Merge TextFrames, който ви позволява да обединявате произволен брой текстови карета в Indesign

Ако ви се случвало да работите с документ с твърде много текстови карета, със сигурност ви се е искало да ги обедините. Ако те са свързани, проблемът не е голям. В противен случай, обаче, нещата стават наистина неприятни. Доколкото си спомням, в PageMaker, имаше вариант за обединяване на многобройни карета. Сега вече има и решение за InDesign и Illustrator, благодарение на Ajar Productions.

Достатъчно е да копирате скрипта в папката Scripts на Indesign. След като стартирате скрипта ще видите диалогов прозорец, който ви позволява да настроите параметрите на операцията. Изберете кои карета желаете да бъдат слети (в целия документ, на страницата или избраните), дали заключените слоеве да бъдат включени, в каква последователност да се обединят каретата, как да бъде разграничено съдържанието на отделните карета и какъв да е размерът на крайния резултат.

В общи линии опциите изчерпват всичко, което вероятно ще ви потрябва и едва ли настройката им ще затрудни някого. Merge Text Frames е напълно безплатен и работи с InDesign CS2, CS3, и CS4. Можете да го свалите оттук. МоYou can also find a version Можете да свалите версията за Illustrator от тази връзка.

Merge TextFrames

този текст е разхвърлян безразборно

Tекста написа: Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.