Печалбите от web-to-print ще се удвоят през следващите пет години

3583
Spread the love

Интернет продължава да оказва огромно влияние на печатната идустрия. Възможността да подадете, одобрите и следите поръчката си чрез web-to-print система, става все по-обичайна практика. InfoTrends очаква дялът на този клон на индустрията в САЩ, да се удвои от 15% на 30% през 2014.
Сравнено с данните отпреди десетилетие, процентът се е увеличил 5 пъти,когато само 3% от обема в печатната индустрия са минавали през web. До2014 31 млрд. долара печалба от общо 107 млрд. за печатната индустрияще бъде подавана през web-to-print системи.

Печатната индустрия очевидно прие Интренет като средство за подаване,както и за производство. Проучването сочи, че над половината отщатските печатници са инвестирали в web-to-print решения. Всъщност,през изминалото десетилетие наблюдаваме разрастването на фирми катоVistaprint, Mimeo, 123print, и printingforless.com, които предлагатуслугите си единственочрез web-to-print базирани системи. Очаква серазрастването на този дял на индустрията и поради нарастващата употребана мобилни компютри и таблети.

inline_300_https://printguide.info/images/Trends22.png
Превод: Иван Иванов
Източник: infotrends.com

Биографична информация