Печалбите от web-to-print ще се удвоят през следващите пет години

3622

Интернет продължава да оказва огромно влияние на печатната идустрия. Възможността да подадете, одобрите и следите поръчката си чрез web-to-print система, става все по-обичайна практика. InfoTrends очаква дялът на този клон на индустрията в САЩ, да се удвои от 15% на 30% през 2014.

Сравнено с данните отпреди десетилетие, процентът се е увеличил 5 пъти, когато само 3% от обема в печатната индустрия са минавали през web. До 2014 31 млрд. долара печалба от общо 107 млрд. за печатната индустрия ще бъде подавана през web-to-print системи.

Печатната индустрия очевидно прие Интренет като средство за подаване, както и за производство. Проучването сочи, че над половината от щатските печатници са инвестирали в web-to-print решения. Всъщност, през изминалото десетилетие наблюдаваме разрастването на фирми като Vistaprint, Mimeo, 123print, и printingforless.com, които предлагат услугите си единствено чрез web-to-print базирани системи. Очаква се разрастването на този дял на индустрията и поради нарастващата употреба на мобилни компютри и таблети.


Превод: Иван Иванов
Източник: infotrends.com

Интернет портал за печатни технологии.