Печат на бази данни с Xactuell

1953

Продуктът на Codeware GMBH ви дава възможност да създадете каталози от различи типове бази данни в документ за Indesign.

Xactuell може да работи с по-разпространените формати за бази данни и обмен като MySQL, Microsoft SQL, Oracle, Excel, FileMaker, XML, CSV, DB/2, Sybase, Access, SQlite, Informix, Lotus Notes, iBase. С Xactuell. Информацията от базата се поставя в съответстващи полета в документа на програмата за страниране, например текстови и графични карета.

След като създадете връзката между базата данни и документа в Indesign, свързаните елементи (например цени, текстове и изображения) могат да бъдат обновени по всяко време с актуалната информация, заложена в базата данни. Обновяването може да се направи за целият  документ или само за избрани елементи. Например могат да се обновят само цените, като информацията за продуктите остане същата.

Процесът работи двупосочно – информацията от документа в Indesign може да се запише в базата данни, например за създаване на индекс на страниците. Xactuell позволява употреба на различни изгледи на документите, запазване на шаблони и добавяне на скриптове, които да помогнат за автоматизирано създаване на каталози. Така каталозите, създадени с Xactuell могат да придобият индивидуален вид.

Xactuell поддържа различни програми и платформи като може да се използва за обмен на информация между InDesign, QuarkXPress, Mac и Windows. Можете да свалите тестова версия от www.codeware.de.

Източник: indesign.pluginsworld.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.