Подобрения по безплатния плъгин Arrange

321
Подобрения по безплатния плъгин Arrange

Плъгинът е предназначен да подрежда множество обекти в Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe XD, а в новата версия и в Photoshop.

 

плъгин Arrange

Ето някои от функциите:

Подреждане в кръг
Можете да подредите избраните обекти по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея. Можете да дефинирате център на окръжността, големината и, а също така и посоката на ориентация на обектите спрямо центъра. Можете да подредите обектите и със зададен начален и краен градус на дъга.

Подреждане в кръг

Подреждане в мрежа
При този начин на подреждане, може да контролирате „случайността“ на подреждане, разстоянието между обектите в мрежата и др.

Подреждане в мрежа

Оформление под формата на вълна
Можете да изберете период и амплитуда на вълната, както и ъгъла, на която да стартира вълната от обекти, която искате да създадете.

Оформление под формата на вълна

Подреждане в „Пчелна пита“
Това е нова функционалност на плъгина, при която можете да подредите обектите в симетричен или асиметричен порядък.

Подреждане в "Пчелна пита"

Arrange е безплатен и може да бъде изтеглен от Adobe Exchange. Инсталацията е като Extension в Adobe Illustrator, InDesign и Photoshop (\Common Files\Adobe\CEP\extensions)

 плъгин Arrange
Посетете сайта на разработчика на Arrange тук.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.