Провал на сделка за 20 милиарда долара?

1015
Провал на сделка за 20 милиарда долара?

Европейската комисия видя заплаха за конкуренцията в поглъщането на Figma от Adobe – сделката за 20 милиарда долара може да бъде провалена.

Adobe продължава да се сблъсква с повишено внимание от страна на регулаторните органи, които проучват сделката по поглъщането на облачната платформа за дизайнери Figma. Съобщава се, че този път Европейската комисия е изпратила официална антитръстова жалба до Adobe. Представителите на този основен индустриален регулатор на Европейския съюз смятат, че сделката ще навреди на конкуренцията.

 

сделка за 20 милиарда долара

 

Европейската комисия е преценила, че придобиването на платформата Figma от Adobe за 20 милиарда долара „значително ще намали конкуренцията на световните пазари“ в областта на доставката на интерактивни инструменти за проектиране на продукти, както и на инструменти за векторна и растерна обработка. В предварителния доклад на регулатора се излагат опасения, че ако сделката между Adobe и Figma бъде финализирана, ще навреди значително на конкуренцията. Регулаторът подчертава, че Figma има „значителен възпиращ ефект“ върху инструментите за редактиране Illustrator и Photoshop на Adobe и е „много вероятно“ да увеличи допълнително конкурентната сила на пазара на инструменти за векторна и растерна обработка.

Настоящото изявление на Европейската комисия е предварително и не предопределя резултата от цялото разследване, което трябва да приключи до 5 февруари 2024 г. Въпреки това, Adobe и Figma вече могат да реагират на сигнала на регулатора, като предложат една или друга промяна в условията на сделката, така че Европейската комисия да не счита, че тя ще навреди на конкуренцията. Представителите на Adobe и Figma коментирайки този въпрос, са изразили увереност, че ще успеят да убедят регулатора, че сделката няма да навреди на конкуренцията на пазара за векторна и растерна обработка.

Източник: theverge

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.