Проектирайте дипляните си с FoldRite Template Master

4569

Template Master позволява на потребителите да изберат типа сгъване, който да използват за продуктите си, да го оптимизират според нуждите си и да създадат готов за производство шаблон за InDesign.

FoldRite Template Master

FoldRite Template Master е плъгин за Adobe InDesign CS3 и CS4. Той е инструмент за създаване на шаблони за сгъване за професионалистите в графичната област. Приложението предлага избор между 85 начина на сгъване, които са изчислени съобразно производствените стандарти. Те са окомплектовани с марки за сгъване и указания за нужната ориентация на елементите в документа. Потребителите могат с лекота да пригодят шаблоните към нуждите си и да създадат дизайна си съобразно тях директно в InDesign. Възможностите за настройка включват промяна на размера, ориентацията, посоката на сгъване и други параметри.

Потребителската среда включва анимирани илюстрации на типовете сгъване, възможност за запазване на избраните настройки и полезна информация за всеки метод на сгъване, която да помогне на дизайнерите да си визуализират продукта, да спазят сроковете и да се вместят в бюджета и. Алгоритмите за сгъване и технологията за създаване на документи на Template Master може да спести часове работа и да помогне за избягването на скъпи грешки. Функцията Update Template може да превърне вече съществуващи файлове за InDesign в шаблони за FoldRite Template Master.

Софтуерът значително намалява времето за производство и грешките, свързани със създаването, одобряването и коригирането на шаблони за дипляни и премахва разходите по ръчното им преправяне и уточняване на параметрите с печатницата. Приложението дава възможност на дизайнерите да предложат повече възможности за сгъване на клиентите си, без да се опасяват, че могат да допуснат грешка. Можете да видите видео демонстрации на възможностите на програмата тук.

FoldRite Template Master работи с Adobe InDesign CS3 и CS4, под Mac OS и Windows, цената му е 99 американски долара.

Източник: foldfactory.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.