Решения за управление на цвета от Mellow Colour

1370
Решения за управление на цвета от Mellow Colour

Компанията Mellow Colour предлага серия решения за управление на цвета, което включва няколко различни продукта. Ето кои са техните основни предимства и възможности:

Print Spec
Print Spec
Чрез него може да се гарантира точност на цвета по стандарт ISO 12647/G7 или всеки друг международно признат сертификат. Решението представя информацията в лесен и удобен формат, с допълнителна възможност за получаване на по-задълбочен анализ.

 

InkSpec

InkSpec
Това е специално разработен софтуер за управление и контрол на SPOT цветове. Решението е подходящо за производителите на опаковки, където често се използват цветове извън CMYK цветовия обхват. Чрез InkSpec могат да се създават или изтеглят от вече отпечатани продукти различни стандарти и дефиниции за цветове. Богатите библиотеки от цветове и видове хартии са в допълнително улесенение на потребителите. Решението дори позволява корекции, в случай, че върху дадена медиа не може да бъде отпечатан съответния нюанс.

RetroSpec
Чрез този мощен инструмент могат да се отпечатват няколко проби по време на тираж или по време на различни тиражи, като по този начин се идентифицират и анализират тенденции в качеството на печат. Така лесно могат да се уловят дребни проблеми, които биха могли да ескалират.

MellowCloud
Това решение позволява на клиентите и доставчиците да обменят информация за файловете, без загуба на време и допълнителни средства. Разбира се крайната цел е максимално съкратен процес на одобрение преди печат. Самото решение работи и позволява показване на данни в реално време.

Flatline
Инструментът се използва в комбинация от спектрофотометри с възможност за скоростно прочитане на данните. За целта се генерират ленти за контрол на цвета за всяка отделна машина, а крайната цел е постигане на резултат, съвместим с ISO 12647. Системата посочва дори информацията за отклонението делтаЕ.

ProofSpec
Чрез ProofSpec могат да бъдат отпечатани съкратени (чрез етикетен принтер) или разширени доклади, или генериран PDF файл, чрез които да се гарантира дали една проба е в или извън границите на даден стандарт.

ImpressionProof

ImpressionProof
Предимството на ImpressionProof е в това, че клиентите не е нужно да напускат офиса си, за да добият визуална представа за крайния продукт, който ще получат. Решението е с внедрена технология на Adobe, което гарантира коректното цветопредаване. Разбира се за целта е необходимо екранът на клиента да е калибриран.

 

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: mellowcolour.com

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/