Софтуер от ГЕД за дигитални и широкоформатни печатници със 100% финансиране

1436
Софтуер от ГЕД за дигитални и широкоформатни печатници със 100% финансиране

Имате възможност да закупите софтуер на стойност до 20 000 лева с последната програма във формата на ваучер.

Всяка печатница постоянно има нужда от нови решения и софтуери, които да намаляват времето, за което обработват своите поръчки.

 

Софтуер от ГЕД

 

Дигиталният и широкоформатният печат се характеризират с огромно разнообразие на типовете поръчки, изключително кратките срокове и работата с клиенти с различна подготовка и знание за подготовка на файловете за печат. Въпреки, че тези проблеми изглеждат нерешими и нашето ежедневие ни кара да мислим така, всъщност в нашето портфолио ще намерите решения, които ще:

 • намалят значително ръчната работа;
 • намалят разговорите с клиентите;
 • ви направят по-бързи;
 • ви направят по-независими от външни фактори, които налагат отдалечена работа или друго.

Сега имате възможност да подобрите своето софтуерно обезпечение като кандидатствате с бърза и лесна процедура по новата ваучерна програма.

Какво можете да закупите по тази програма

По тази програма е възможно закупуването на системи и модули за управление на производството, където попадат много голяма част от предлаганите от ГЕД продукти.

Представям на вашето внимание само някои избрани решения, които отговарят на изискванията на програмата и които смятаме, че имат много висока добавена стойност при внедряване в печатните процеси.

Ако имате идея за друг продукт, имате проблем, който искате да решите или процес, който да подобрите можете да се свържете с ГЕД ООД, за да изберете най-правилния продукт, който може да се одобри по тази програма.

Проверка и корекции на предпечатни файлове
Enfocus PitStop Server – сървърна система за проверка и автоматична корекция на файлове за печат, която може да се интегрира с различни софтуерни приложения и онлайн магазини.

Електронен монтаж и печат с променливи данни
Hybrid Software STEPZ – софтуер за много бърз монтаж на продукти за дигитален печат, който поддържа работата с променливи данни. Дава възможност за проверка и корекции на PDF-и за печат, бърза манипулация на файловете, групиране, монтаж и отместване според различните начини на довършване.

Растеризация (RIP) за различни печатни технологии
ColorGATE Production Server – софтуер за управление на файловия и работен поток на печатници на текстил и керамика, който е създаден специално за техните нужди. Системата съдържа всичко необходимо за правилно управление на файловете и цветовете и за постигане на точни и постоянни резултати по време на производството.

Управление на предпечатен работен поток
ONYX Thrive – файлов работен поток специално създаден за широкоформатния печат. Централно управление на всички поръчки, файлове, цветови профили и довършителни процеси. Дава възможност за еднакъв контрол на всички принтери, създаване на стандартизация на тяхното цветопредаване и централизация на целия процес. Специален модул за управление на печата на текстил.

Приемане, управление и онлайн одобрение на печатни файлове
Enfocus Switch – уникален софтуер за автоматизиране на получаването, сортирането, проверката, корекцията и обработката на файлове за дигитален и широкоформатен печат. Предлага се с опция, с която клиентите могат да отварят своите файлове онлайн, да дават коментари, да ги одобряват или отхвърлят.

Освен всичко друго по програмата могат да се финансират и сървърни конфигурации. Като партньор на Dell, ГЕД може да ви предложи различни варианти, които да отговорят на вашите нужди.

Малко обобщена информация за програмата

Основните точки за финансирането са следните:

 • Можете да закупите софтуер и модули на стойност до 20 000 лева
 • За разлика от други програми не се изисква съфинансиране
 • Крайният срок за кандидатстване е 16:30 на 19.12.2022 година
 • Проектите ще се разглеждат според броя точки и според времето им на постъпване, което означава, че е във ваш интерес да подадете своите проекти максимално бързо

Можете да кандидатствате при следните условия

 • Mикро, малко или средно предприятие;
 • Имате средно списъчен брой на персонала за 2021 г. ≥ 1 заето лице;
 • Заявили сте подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.
 • Реализирали сте за 2021 финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи стойностите както следва:
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие  ≥ 123 000 лева
 • Не сте получили ваучер по предишната програма BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

За екипът на ГЕД ще е удоволствие да обсъдят вашите нужди и да ви помогнат в избора на най-правилния продукт, да ви съдействат с описването на програмата, заедно с вашите консултанти и да бъдат ваш избран партньор за постигане на вашите цели.

Можете да се свържете с ГЕД ООД на sales@gedbg.com или попълнете форма от тази страница за програмата, и те ще се свържат с вас.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.