Създайте и генерирайте баркодове директно в Indesign с BarcodeMaker и BarcodeMaker 2D

5458

Printguide.info проведе кратък тест на продуктите на Teacup Software, които добавя възможности за създаване на различни типове баркодове в InDesign CS3 и по-високи версии.

BarcodeMaker 2D може да генерира 2D(двуизмерни) кодове, които които събират повече информация в по-малко място от традиционните. Софтуерът дава възможност за генериране на най-популярните и наложени в индустрията 2D кодове, включително Data Matrix, QR Code, Maxi Code, Aztec Code и PDF417.

На свой ред, BarcodeMaker предлага лесен и удобен начин за генериране на стандартни едноизмерни кодове. Може да генерира около 30 типа кодове, включително ISBN и ISSN. Потребителската следа е разбираема и има всички необходими настройки.

BarcodeMaker и BarcodeMaker са платени, но имат общ интерфейс с безплатния плъгин на Teacup PatternMaker. Типът и настройките на баркодовете се избират от панела PatternMaker чрез падащи менюта и полета за въвеждане на стойности. Приложенията могат да работят съвместно и с плъгина DataLinker. Така става възможно създаването на голям брой кодове чрез зададена от потребителя база данни с помощта на елементарна за ползване потребителска среда.

BarcodeMaker 2D се предлага за Windows и Mac OS за InDesign CS3 и по-високи версии. Цената му е $169. Ако купите BarcodeMaker и BarcodeMaker 2D ще получите отстъпка от 20%. За повече информация и сваляне на тестова версия на програмата посетете този адрес.
BarcodeMaker
На снимката: Генериране на стандартен баркод EAN-13 чрез BarcodeMaker

BarcodeMaker 2D
На снимката: генериране на 2D баркод Maxi Code с текст “printguide.info” с BarcodeMaker 2D.

Източник: teacupsoftware.com
Текста написа: Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.