Третата версия на PressView се появи на Ipex 2010

1619
Spread the love

Холандската компания Colorware представи на Ipex новата версия на продукта си за анализ и контрол на цветовете.

PressView е софтуререн инструмент за анализ на цветовете на печатна продукция. За база може да бъде използван стандарт (например ISO 12674) или норми в цветовъзпроизвеждането, наложени от компанията или клиентите й. Възможно е да се използва по стар отпечатък, спрямо който да се настроят цветовете за новия тираж.

Последната версия, PressView 3, позволява на потребителите да контролират до 16 цвята, зададени от тях, при офсетов и флексографски печат. PressView 3 включва широка гама от подобрения като поддръжка на много устройства, произведени от X-Rite и Techkon. С новата версия на PressView, Colorware увеличава възможностите на софтуера, особено в областта на офсетовия печат на опаковки и флексопечата.

Състоянието на цветовете се представя по начин, който дава възможност на печатарите лесно да внасят корекции, с чиято помощ да постигнат желаното качество на отпечатъка. “И след като го постигнете, лесно можете да следите измененията в цветовете в много поръчки по време на печатния процес. Или можете да създадете доклад за поръчката, с който да удостоверите точността на възпроизвеждане на цветовете пред клиентите си. Край на дискусиите!” Каза Erik Koldenhof, технически директор на Colorware.


Източник: www.colorware.eu

Текста написа: Мартин Новев

Биографична информация