Увеличаване на илюстрации с Pixel Zoom

2450
Spread the love

Pixel Zoom е допълнение към Photoshop CS3, с чиято помощ можем да увеличаваме неколкократно дадена илюстрация, без чувствително да бъде променено качеството й.

Pixel Zoom е разработка на Pixela Corporation и разполага по думите на разработчите му с уникален алгоритъм за увеличаване размера на изображенията при запазване на качеството, базиран на линеен метод на интерполация. Допълнението се инсталира посредством изпълним файл, който може да бъде намерен на сайта на разработчиците, в секцията Trial Version Download. Както предполагам сте се досетили, продукта не е безплатен и за тест се предоставя негова демо версия. След инсталацията и последващото стартиране на Photoshop в подменюто Export, на главното File се появява още една възможост за избор, а именно Pixel Zoom. Честно казано очаквах да намеря подменюто Pixel Zoom някъде из филтрите, но и това решение на разработчиците не е лишено от смисъл. След като бъде избрано въпросното подменю се отваря диалогов прозорец в който можем да изберем желаната от нас резолюция и размер до които искаме да стигнем. Тук, поне според мен като минус може да се отчете липсата на реално-времево превю. При желание, можем да подсилим контурите посредством опцията Accented Edges както и да намелим шума в илщстрацията чрез Noise Reduction. Естествено, за да постигнем желаниете резултати е необходимо да поекспериментираме. Следва избор на място за запис и след няколко секунди имаме готово изображение, увеличено според нашите нужди.

Дали това е поредния продукт за увеличаване на изображения и доколко би ви свършил работа, оставам на вас да прецените. Демо версията както и повече информация за продукта можете да намерите на: pixela.co.jp

Източник: pixela.co.jp

Пламен Димитров

Биографична информация