Увеличение на цифрови изображения с Magnifier v.1.0

2190
Увеличение на цифрови изображения с Magnifier v.1.0

AKVIS Magnifier е програма за увеличение размера на цифровото изображение без загуба на качеството.

При изменение размера на изображението в повечето програми се използват най-простите алгоритми на интерполация.  Ако искате да увеличите фотографията няколко пъти ще се появи проблема за загуба на качеството.

Обичайните алгоритми не се справят добре с такава сложна задача и понякога дори Photoshop е безсилен.

С помощта на програмата AKVIS Magnifier може не само да се намали фотографията за да се качи в интернет или да се изпрати на приятели. Magnifier позволява да се получи увеличено изображение с високо качество от малки картинки.

Програмата осигурява увеличение на снимката с десетки пъти повече без артефакти и ореоли! Изменяйки размера на изображението, Magnifier възстановява границите и детайли, справяйки се с jpg-артефакти.

Максимално възможния размер който можее да реализирате с програмата е 30 хил. пиксела по ширина / височина, тоест максимално възможното изображение ще бъде 900 000 000 px.

Програмата има и допълнителни възможности като работа с изображения RGB, Grayscale и CMYK; поддръжка на профили EXIF; възможност за бързо прехвърляне между изходно и резултатно изображение и др.

Безплатния период на ползване е 10 дни!

След изтичане на този срок се налага въвеждането на регистрационен код за да може да се продължи ползването на програмата.

Download:

Операционна система:

Windows 2000/XP/2003/Vista; Mac OS X 10.3.9-10.5

Минимални изисквания:

Windows
Pentium III, 1 Gb RAM, 8 Gb HDD,
res.1024х768, video card Direct X8 comp. 32Mb

Macintosh
OS X 10.4, Intel/PPC G3, 1 Gb RAM,
res.1024х768, 8 Gb HDD

Препоръчителни изисквания:

Windows
Core Duo, 2 Gb RAM, 10 Gb HDD,
res.1280х1024, video card Direct X8 comp. 32Mb

Macintosh
OS X 10.5, Intel/G5, 2Gb RAM,
res.1280х1024, 10 Gb HDD

Източник: akvis.com

Интернет портал за печатни технологии.