Уебинар за Prinergy и Multipress – новата връзка между производството и администрацията

176
Уебинар за Prinergy и Multipress – новата връзка между производството и администрацията

Производителите Kodak и Dataline Solutions обявяват ново партньорство с цел интеграция между работния поток за управление на печатни процеси – Kodak Prinergy и ERP/MIS системата за печат – Multipress – два продукта, изцяло фокусирани върху успеха на фирмите в областта на полиграфията.

В тази връзка, Kodak и Dataline организират онлайн семинар, на който ще демонстрират как работи връзката между двата им софтуера.

Запишете се на безплатния уебинар за Prinergy и Multipress

Дата и час на провеждане: 9 юли, 17 часа

Prinergy и Multipress или как производството управлява цената

Производството и свързаните с него административни дейности (планиране, ценообразуване, фактуриране и други) са двете лица на крайния продукт, който клиентът получава. За да бъде той наистина качествен, тези два аспекта трябва да работят гладко заедно и взаимно да се подобряват.

Зад постигането на тази цел се обединяват познатите ви компании Kodak и Dataline Solutions. Те навлязоха в партньорство, за да развият на ново ниво връзката между двете свои водещи системи, които управляват производството и административните процеси:

  • Prinergy е система за управление и създаване на автоматизирана последователност от печатни процеси (или работен поток), с която се обединяват етапите от производството в предпечата.
  • Multipress е информационната система за управление, известна като ERP или MIS система, с която се управляват бизнес процесите в полиграфията (свързани с администрация, логистика, финанси, продажби и др.) и проследяват печатните процеси (управление на машини и техния капацитет, подаване на файлове към следващ етап, детайли по поръчки и др.)

Какво всъщност правят Prinergy и Multipress заедно

Най-просто казано, ето как протича работата с двете системи и връзката между тях:

Благодарение на точните данни при получаване на поръчките и инструкциите, получени от системата за управление на информацията (MIS), файловете се обработват автоматично и правилно в средата на Prinergy, без операторът предпечат да се намесва.


След това, поръчките се проследяват през всички етапи на производството – веднъж в посока към изработката на продукта, и веднъж в обратна посока, при която се отчитат всички нужни данни (чрез изпращане на данни от Prinergy към Multipress).


При следващи поръчки тези данни могат да се използват за съставяне на ново задание или за ретиражи, за да се намаляват ненужните разходи и за все по-добро ценообразуване, планиране на производството и фактуриране.

Участвайте в онлайн семинар, организиран от Kodak и Dataline Solutions! Двамата производители ще ви представят как работи връзката между производството и зависещите от него административни процеси с помощта на Multipress и Prinergy!

Запиши се на безплатния онлайн семинар!


Дата и час на провеждане: 9 юли, 17 часа

До 31 юли имате възможност да се възползвате от 15% намаление в цената за абонамент за Kodak Prinergy. За повече информация, можете да се свържете с компанията дистрибутор на двете фирми разработчици – ГЕД ООД:
Тел.: 02 80 61 264
Имейл: sales@gedbg.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.