Уеб приложението one2edit позволява редактиране на InDesign документи през интернет

2569
Spread the love

one2edit позволява изграждане на мрежов издателски работен процес, като дава възможност за редактиране на един файл от отдалечени един от друг специалисти, чрез компютри без инсталиран InDesign.
inline_101_https://printguide.info/images/2012-06-30.jpg

Ако използватеInDesign и работите в екип с хора, които несе намират на едно и също място,one2editможе да ви улесниизключително. Този продукт може да випомогне да ускорите процеса по редактиране,превод и цялостната подготовка напечатните материали. one2editе създаденза да помогне на специалистите в областтана маркетинга, дизайна и предпечата дапреглеждат, редактират, превеждатсъдържание за InDesign от който и да екомпютър, без на него да има инсталиранInDesign.

one2editвключвауеб приложение, което позволява напотребителите да редактират файловетеот InDesign директно в интернет браузър. С one2edit,професионалисти, които не садизайнери, например маркетинг мениджъри,преводачи, редактори и други могат дапроменят документи за InDesign споредправила, определени от автора надоокумента.

С помощта налесни за употреба инструменти, базиранина влачене с мишката, дизайнера може дасъздаде работни схеми, коитоопределят какви промени могат да правятпотребителите. Те могат да се запазвати използват отново. Не се налагапрограмиране на сложни шаблони.Забележително е, че one2editможе да работис всичко, което можете да създадете вInDesign. one2editизползва InDesign Server, койтообработва документите. Чрез негосистемата прехвърля промените направенив мрежовия интерфейс на InDesign документаи веднага връща обновена версия набраузъра.

Друго важноприложение на системата е възможносттаѝ да поддържа онлайн шаблони. Например,можете да направите шаблони и да дадетедостъп до тях на клиентите, които самида попълват нужното съдържание, катотекст или снимки. Така всеки, който имадостъп ще може да създаде свой материалсъс съдържанието, от което има нужда.Тъй като one2editе базиранна технология с отворени стандарти, тойможе да бъде интегриран в други издателскисистеми, бази данни и системи за управлениена съдържанието (CMS).

Източник:1io.com
Текста написа:Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.