Четири скрипта за Indesign, които ще направят работата Ви по-лесна

301
Четири скрипта за Indesign, които ще направят работата Ви по-лесна

Допълнителните функционалности включват подобрена работа с живи колонтитули, откриване на свободни клавишни комбинации, настройка на вертикалното подравняване на заглавията в текст в колони, настройка на наддаването по избран обект и пренасяне на таблици.

Composite Running Header

Този скрипт разширява възможностите за създаване на живи колонтитули, вградени в Indesign. Полезните възможности, които добавя, включват:

  • Добавяне на автоматична номерация, която не е част от текста, а е дефинирана в стила за параграфа;
  • Живи колонтитули, които съчетават части от текст от различни абзаци на страницата;
  • Колонтитули, които се разполагат на повече от един ред, вместо да се сбиват само в един, както е по подразбиране.

Скриптът от Михаил Иванюшин е достъпен тук, срещу около 40 евро.

 

Composite Running Header

 

Find free shortcuts

Този скрипт генерира списък със свободните клавишни комбинации в Indesign, които можете да използвате, за да улесните форматирането на текст и за други цели.

Можете да го свалите безплатно оттук.

 

Find free shortcuts

 

Music of Headers

Идеята на този скрипт е следната: когато наливате текст в няколко колони, е важно редовете да останат подравнени с тези в съседните колони, включително, когато съдържат заглавия и илюстрации. Това става с помощта на опциите “Align To Baseline Grid”, и опцията за текстовото каре “Use Custom Baseline Grid”.

За разлика от основния текст, заглавията не трябва да бъдат подчинени на тези ограничения, но в резултат на това, Indesign не съхранява пропорцията на празното пространство преди и след тях. Заглавие със стил, който дефинира повече разстояние преди, отколкото след него, често изглежда точно по обратния начин.

Решението на от Михаил Иванюшин се състои в четири скрипта, променят вертикалната позиция на заглавията, за да се справят с този проблем като създават вариации на стила, за да съхранят пропорцията на белите полета.

Цената им е около 33 евро, можете да ги намерите тук.

 

Music of Headers

 

Fit pages boxes to selection

Този скрипт настройва наддаването в документа по избраният обект. Целта му е да улесни създаването на файлове за печат и изображения на преглед на обекти, върху които площта на печата е сравнително малка. Такива са рекламни сувенири, химикалки, шапки и много други. Така можете да работите във файл, в който елементите са в печатаемото поле и едновременно с това да създадете изображения, което клиентът да може да прегледа.

Можете да го свалите безплатно оттук.

 

Fit pages boxes to selection

 

Divide Table Row

Този скрипт решава проблем, с който всеки, който е работил с таблици в Indesign се е сблъсквал – разделянето на ред между две страници. Звучи просто, но в Indesign е невъзможно и това създава много неприятности. С помощта на скрипта това става толкова лесно, колкото в текстообработваща програма като MS Word. Можете да видите видео с възможностите му тук:

Скриптът струва около 33 евро, можете да го купите тук.

Източник: scriptopedia.org

Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.