10 безплатни скрипта за Adobe Illustrator, които трябва да имате

7764

Понякога вградените възможности на Illustrator не са достатъчни за постигане на някои резултати. За щастие, програмата поддържа скриптове, направени с AppleScript, Visual Basic, JavaScript, и ExtendScript.

Инсталирането на всеки от скриптовете става чрез копирането им в папката Adobe Illustrator CS3 (съответно CS4 или CS5)/Presets/Scripts. Скриптът ще се появи във File > Scripts.

  1. Metaball (Arc), Metaball


Този скрипт може да обединява обекти, като Metaball (Arc) използва дъги, за да съедини обектите, а Metaball прилага подходящи криви на Безие. Имайте предвид, че комбинирането на форми с помощта на този скрипт може да доведе до възникване на припокриващи се отправни точни. Ако искате да ги премахнете, използвайте друг скрипт – Merge Overlapped Anchors.
Сваляне

  1. Calendar Pre-Maker


С него можете да създадете календар само с няколко цъкания. Изберете годината, напишете имената на месеците и дните, въведете празниците и всичко е готово. Работата с този скрипт е изключително лесна и приятна, а резултатите са лесни за дооформяне с помощта на стиловете в Illustrator. Друг вариант е да използвате Calendar Wizard за Adobe Indesign.
Сваляне

  1. Adjust Dashes (offset), Adjust Dashes


Този скрипт ви осигурява прецизен контрол върху пунктираните линии, използвани в Illustrator. Чрез него можете да се избегне неравномерното разпределение на линиите и пространствата между тях по контурите на обектите.
Сваляне

  1. Tree-like


Рисува форма, наподобяваща дърво в документа ви. Формата използва различни по дебелина линии, което изисква внимание при използване на инструмента за мащабиране.
Сваляне

  1. Close (All) Paths

Ако искате да свършите работата си добре, всички пътеки във векторното изображение трябва да са затворени. Точно в това може да ви отмени този скрипт.
Сваляне

  1. Divide Text Frames

С този скрипт можете да разделите текстово поле с няколко реда в няколко полета с един ред. Това улеснява позиционирането и прилагането на различни ефекти към всеки от редовете.
Сваляне

  1. Join Text Frames

Този скрипт прави точно обратното на предишния. Понякога, когато конвертирате документ от PDF файл обратно към Illustrator текстът се разделя в хиляди отделни текстови карета. Този скрипт ги обединява.
Сваляне

  1. CMYK 2 Gradient


Този скрипт ще ви помогне да превърнете едноцветен обект в такъв, запълнен с преливка със съответстващи цветове. Документът трябва да е в CMYK цветово пространство.
Сваляне

  1. Resize By Luminance (известен и като Halftones)


Променя размерите на всички избрани обекти до процент от оригиналния размер на обекта. Новият размер е изчислен на основата на относителната яркост на цвета, с който е запълнен обекта. Скриптът е предназначен за създаване на проекти в Illustrator, съвместно с филтъра Mosaic. Имайте предвид, че обработката отнема доста време, особено при по-големи изображения.
Сваляне

  1. CMYK to Pantone v.2


Този скрипт ще ви даде най-близкото съответствие по Pantone на избран CMYK цвят. Изключително полезен е, когато работите върху проекти, които трябва да се отпечатате с допълнителни цветове.
Сваляне

Източник: dzineblog.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.