10 безплатни скрипта за Adobe Illustrator, които трябва да имате

7684
Spread the love

Понякога вградените възможности на Illustrator не са достатъчни за постигане на някои резултати. За щастие, програмата поддържа скриптове, направени с AppleScript, Visual Basic, JavaScript, и ExtendScript.
Инсталиранетона всеки от скриптовете става чрезкопирането им в папката Adobe Illustrator CS3(съответно CS4 или CS5)/Presets/Scripts. Скриптътще се появи във File > Scripts.

  1. Metaball (Arc), Metaball

inline_773_https://printguide.info/images/2011-10-09-01-metaball.jpg
Този скрипт можеда обединява обекти, като Metaball (Arc)използва дъги, за да съедини обектите,а Metaball прилага подходящи криви наБезие. Имайте предвид, че комбиниранетона форми с помощта на този скрипт можеда доведе до възникване на припокриващисе отправни точни. Ако искате да гипремахнете, използвайте друг скрипт –MergeOverlapped Anchors.
Сваляне

  1. Calendar Pre-Maker

inline_873_https://printguide.info/images/2011-10-09-02-calendarl.jpg
С него можетеда създадете календар само с няколкоцъкания. Изберете годината, напишетеимената на месеците и дните, въведетепразниците и всичко е готово. Работатас този скрипт е изключително лесна иприятна, а резултатите са лесни задооформяне с помощта на стиловете вIllustrator. Друг вариант е даизползвате CalendarWizard за Adobe Indesign.
Сваляне

  1. Adjust Dashes (offset), Adjust Dashes

inline_167_https://printguide.info/images/2011-10-09-03-adjust.jpg
Този скрипт виосигурява прецизен контрол върхупунктираните линии, използвани вIllustrator. Чрез него можетеда се избегне неравномерното разпределениена линиите и пространствата между тяхпо контурите на обектите.
Сваляне

  1. Tree-like

inline_753_https://printguide.info/images/2011-10-09-04-tree.jpg
Рисува форма,наподобяваща дърво в документа ви.Формата използва различни по дебелиналинии, което изисква внимание приизползване на инструмента за мащабиране.
Сваляне

  1. Close (All) Paths

Ако искате дасвършите работата си добре, всичкипътеки във векторното изображениетрябва да са затворени. Точно в товаможе да ви отмени този скрипт.
Сваляне

  1. Divide Text Frames

С този скриптможете да разделите текстово поле сняколко реда в няколко полета с единред. Това улеснява позиционирането иприлагането на различни ефекти къмвсеки от редовете.
Сваляне

  1. Join Text Frames

Този скриптправи точно обратното на предишния.Понякога, когато конвертирате документот PDF файл обратно къмIllustrator текстът се разделя в хилядиотделни текстови карета. Този скриптги обединява.
Сваляне

  1. CMYK 2 Gradient

inline_264_https://printguide.info/images/2011-10-09-08-CMYK.jpg
Този скрипт щеви помогне да превърнете едноцветенобект в такъв, запълнен с преливка съссъответстващи цветове. Документъттрябва да е в CMYK цветово пространство.
Сваляне

  1. Resize By Luminance (известен и като Halftones)

inline_435_https://printguide.info/images/2011-10-09-09-Resize.jpg
Променя размеритена всички избрани обекти до процент оторигиналния размер на обекта. Новиятразмер е изчислен на основата наотносителната яркост на цвета, с койтое запълнен обекта. Скриптът е предназначенза създаване на проекти в Illustrator, съвместнос филтъра Mosaic. Имайтепредвид, че обработката отнема доставреме, особено при по-големи изображения.
Сваляне

  1. CMYK to Pantone v.2

inline_491_https://printguide.info/images/2011-10-09-10-CMYK%20to%20Pantone.jpg
Този скрипт щеви даде най-близкото съответствие поPantone на избран CMYK цвят.Изключително полезен е, когато работитевърху проекти, които трябва да сеотпечатате с допълнителни цветове.
Сваляне

Източник:dzineblog.com
Текста написа:Мартин Новев

Биографична информация