100% финансиране за софтуер за конвенционални печатници

1496
100% финансиране за софтуер за конвенционални печатници

Какви са предложенията от ГЕД? Имате възможност да закупите софтуер на стойност до 20 000 лева с последната програма във формата на ваучер.

 • разширете възможностите на своите отдели да обработват информация и поръчки, като им предоставите нови инструменти;
 • намалете времето за обработка на файлове и поръчки, като закупите модерни решения, които намаляват броя ръчни процеси значително;
 • оптимизирайте своето производство и осигурите софтуерно обезпечаване на фирмата, така че тя да продължи да работи включително ако се наложи служителите да работят отдалечено.

 

100% финансиране за софтуер

 

Какво можете да закупите по тази програма от фирма ГЕД

По тази програма е възможно закупуването на системи и модули за управление на производството, където попадат много голяма част от предлаганите от ГЕД продукти.

Представяме на вашето внимание само някои избрани решения, които отговарят на изискванията на програмата и които смятаме, че имат много висока добавена стойност при внедряване в печатните процеси.

Ако имате идея за друг продукт, имате проблем, който искате да решите или процес, който да подобрите можете да се свържете с нас, за да изберем правилния продукт, който може да се одобри по тази програма.

Проверка и корекции на предпечатни файлове

Hybrid Software PACKZедин от най-добрите PDF редактори на пазара, който ви дава възможност да управлявате, заменяте и коригирате почти всички елементи на файловете за печат, както и да ги подготвяте за печат.

Enfocus PitStop Server – сървърна система за проверка и автоматична корекция на файлове за печат, която може да се интегрира с различни софтуерни приложения и онлайн магазини.

Електронен монтаж и печат с променливи данни

Kodak PREPSелектронен монтаж за листови комерсиални продукти, с който можете да монтирате и групирате вашите файлове бързо и лесно, като им добавяте техническа информация за управление на жизнения цикъл на вашата продукция.

Kodak PANDORA електронен монтаж за опаковки, с който можете да монтирате и групирате вашите файлове бързо и лесно, като им добавяте техническа информация за управление на жизнения цикъл на вашата продукция.

Hybrid Software STEPZ – софтуер за много бърз монтаж на продукти за дигитален и офсетов печат, който поддържа работата с променливи данни. Дава възможност за бърза манипулация на файловете, групиране, монтаж и отместване според различните начини на довършване.

Управление на предпечатен работен поток

Kodak Prinergy Workflow – универсален файлов работен поток с вградени готови процеси за управление на поръчки и файлове, тяхната обработка и растеризация за последваща експонация или директен печат.

Hybrid Software CloudFlow файлов работен поток с възможност за високо ниво на настройки според специфичните нужди на печатницата за управление на поръчки и файлове, тяхната обработка и растеризация за последваща експонация или директен печат.

Приемане, управление и онлайн одобрение на печатни файлове

Enfocus Switch – уникален софтуер за автоматизиране на получаването, сортирането, проверката, корекцията и обработката на файлове за дигитален и широкоформатен печат. Предлага се с опция с която клиентите могат да отварят своите файлове онлайн, да дават коментари, да ги одобряват или отхвърлят.

Kodak InSite самостоятелен софтуер или опция към съществуваш работен поток Kodak Prinergy, който позволява клиентите да управляват своите поръчки онлайн, да дават коментари по своите файлове, да ги одобряват и отхвърлят.

Hybrid Software Proofscopeсамостоятелно решение или опция към съществуваш работен поток Hybrid Software CloudFlow който позволява клиентите да управляват своите поръчки онлайн, да дават коментари по своите файлове, да ги одобряват и отхвърлят.

Проектиране, конструиране и визуализация на опаковки

Arden Impact Designer – дизайнер за опаковки с вградени библиотеки на готови опаковки, разширени функции за създаване на монтаж и проследяване на поръчките, възможност за използване от търговци за бързи калкулации и други.

Освен всичко друго по програмата могат да се финансират и сървърни конфигурации. Като партньор на Dell, ГЕД може да ви предложи различни варианти, които да отговорят на вашите нужди.

Обобщена информация за програмата

Основните точки за финансирането са следните:

 • Можете да закупите софтуер и модули на стойност до 20 000 лева
 • За разлика от други програми не се изисква съфинансиране
 • Крайният срок за кандидатстване е 16:30 на 19.12.2022 година
 • Проектите ще се разглеждат според броя точки и според времето им на постъпване, което означава, че е във ваш интерес да подадете своите проекти максимално бързо

Можете да кандидатствате при следните условия:

 • Mикро, малко или средно предприятие;
 • Имате средно списъчен брой на персонала за 2021 г. ≥ 1 заето лице;
 • Заявили сте подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.
 • Реализирали сте за 2021 финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи стойностите както следва:
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие  ≥ 123 000 лева
 • Не сте получили ваучер по предишната програма BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

За ГЕД
ГЕД е водещ дистрибутор на решения за българските печатници, които търсят иновативни продукти и искат да бъдат конкурентни на динамичния пазар. Освен водещи продукти, ГЕД доставя решенията си с добри практики и ноу-хау, което ви позволява да започнете постигате резултати от първия ден.

За екипът на ГЕД ще е удоволствие да обсъдят вашите нужди и да ви помогнат в избора на правилния продукт, да ви съдействат с описването на програмата, заедно с вашите консултанти и да бъдем ваш избран партньор за постигане на вашите цели.

Можете да се свържете с нас на sales@gedbg.com или попълнете форма от тази страница за програмата, и ГЕД ще се свържат с вас.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.