3D Issue Manager Lite – 1.0

1945

Излезе първа версия на 3D Issue Manager Lite – програма, която позволява от PDF-публикация да се извади интерактивно цифрово списание (вестник).

Възможности:
– анимации при прелистване на страници
– анимации при изменение на мащаба на страниците
– автоматично премахване на кропмарки, блийдове и трим.
– оптимизация на графики и текст
– интеграция с Google analytics tracking – търсене по ключови думи
– инструмент за архивиране
– много други…

За подробности, преглед на примери и изтегляне – тук.

Източник: prodtp.ru

Интернет портал за печатни технологии.