Какво да очакваме от Adobe

3169

Новостите в Creative Suit 4

Кратък преглед на новите възможности, приложими в настолната издателска дейност. Важно е да се отбележи, че целият пакет е ориентиран към употреба в изцяло PDF-базиран работен процес, при това включващ пълноценни възможности за печат с персонализирана информация – Variable Data Printing.

Adobe Acrobat 9 Pro:

Усъвършенстван предварителен преглед (Preflight), включващ вградена поддръжка на последните профили на работната група Ghent. Интерфейсът на функцията е опростен, добавени са лесни възможности за автоматично поправяне на грешки, в повечето случаи се предоставя избор между няколко опции.
Подобрени възможности за  преобразуване на цветовете. Сега Acrobat се справя далеч по-добре с конвертирането от едно цветово пространство към друго. Можете да приложите промените към целия файл или само към определени негови елементи. Също така можете да запазвате настройките за преобразуване и да ги прилагате лесно към други задачи.
Поддръжка на променливи X обекти за употреба при печат на персонализирана информация (Variable Data Printing, VDP).
Пълна поддръжка на PDF/X-4, PDF/X-4p, PDF/X-5g, и PDF/X-5pg (като допълнение към по-старите PDF/X стандарти)
Усъвършенствано генериране на PostScript
Подобрен преглед на цветовите канали – добавени са нови възможности за преглед на различни типове обекти и цветове (Registration Color, Text, Line Art, Not DeviceCMYK или Spot, CMYK, DeviceRGB, и Device Grey).
Добавени е и нов инструмент – Object Inspector, който позволява преглед на резолюцията, цветовото пространство, размерът и други характеристики на избрания обект
Разделяне на слоеве. Acrobat 9 има възможност да раздели документа на отделни слоеве за шрифтове, растерни и векторни изображения. Така получавате възможност за промени и предварителен преглед само на определени елементи

Adobe Indesign CS4 (6)

Поддръжка на променлив текст с панел, който позволява създаване на различни версии на документа
Интелигентно преналиване на текста. Опции за автоматично добавяне или изтриване на страници в края на селекцията или документа, в случай, чед текстът е твърде дълъг или недостатъчен.
Експорт на PDF/X4
Подобрено сливане на информацията. Експортираните PDF-и използват X обекти, за да представят повтарящи се обекти, с цел да създадат малък файл, което много улеснява растеризирането.
Визможност за потребителска настройка на панела с връзките
Предварителен преглед в реално време (Live Preflight). Той позволява създаване на профили, с чиято помощ описаните грешки се диагностицират в момента, в който създавате документа. Има разнообразни условия, които могат да бъдат дефинирани и посочени автоматично. Например липсващи или променени връзки, грешки в цветовия модел, различни проблеми с шрифтовете, непропорционално проразмеряване на обекти, тънки линии, текст, излизащ извън полето, употреба на прозрачности и много други. Идеята на тази функционалност е потенциалните проблеми да бъдат установени преди файлът да бъде изпратен за печат и така да се спестят време и ресурси.
Интелигентните водещи линии, подравняване и курсор са сред основните нововъведения. Когато влачите елементи с мишката, малък изскачащ прозорец ще ви показва координатите. Интелигентните водещи линии ще се появяват когато когато влаченият обект е подравнен, завъртян или оразмерен във връзка с близките обекти. Това е особено удобно, когато искате да разпределите пространството между обектите.
Възможност за добавяне на ефекти върху запълването, контурът и/или съдържанието на даден обект.
Поддръжка за Photoshop 3D artwork
Поддръжка на многобройните работни полета на Illustrator CS4
Едновременно пренасочване на много връзки към определена папка

Adobe Illustrator CS4 (14)

Наличие на многостранични работни полета (Multiple Art Boards) Тази функция не е с цел създаване на многостранични документи. Идеята й е по-скоро да служи за работа по няколко проекта на веднъж и да улесни обменът на елементи между тях.
Поддръжка на импорт на многостранични файлове от Freehand
Експорт на работните полета като многостраничен PDF или като отделни PDF-и за всяко поле
Поддръжка на прозрачност на градиентите
Поддръжка на наддаване на файловете (bleeds), функция, нужна за предпечатната подготовка на повечето полиграфически изделия.
Подобрена интеграция с Indesign
Преглед по канали (Separation Preview) Функция, с която много специалисти по предпечат желаеха да разполагат.
Работата с маски (Clipping masks) е подобрена, вече е по-лесно да се работи с тях и маскираните елементи

Adobe Photoshop CS4 (11)

Нов панел за настройки (Аdjustments panel), който ви позволява да работите с коригиращите слоеве (adjustment layers) от едно място. Идеята е да се обединят всички типове корекционни слоеве на едно място, за да се избегне употребата на диалоговии прозорци за настройката на всеки от тях
Добавен е панел за работа с маски. Идеята му е да подпомогне създаването и обработването им. Той обединява няколко съществуващи инструмента (Refine Edge, Color Range и др.) и добавя два нови – плъзгачи за контрол на плътността и смекчаването на границите (feather)
Увеличени скорост и стабилност, благодарение на OpenGL поддръжката и усъвършенстваната графична обработка
Подобрени Dodge, Burn и Sponge инструменти, които запазват тоналността на цвета.
Photomerge е усъвършенстван за създаване на по-добри панорами
Auto-blend вече може да комбинира изображения за постигане на по-добро осветление и дълбочина на рязкост
Rotate View може да завърти платното на екрана за по-лесно рисуване и чертане. Тази функция вероятно ще бъде оценена потребителите, използващи таблети

Автор
Мартин Новев

Източник: prepressbg.com

Интернет портал за печатни технологии.