Новите функции в Adobe Photoshop CS4

2874
Новите функции в Adobe Photoshop CS4

Част от новостите във Photoshop, са в топ 100 желанията за нови функции на потребителите.

Пълната листа от нови функции, като правило, се допълва от такива, които имат чисто маркетингов ефект (все пак Adobe е бизнес-организация, която преследва комерсиални цели). Усилено се разработва и 64-битовата версия на продукта, с кодово названия  Stonehenge, която се очаква да увеличи, значително бързо действието, при изпълнение на определени задачи.

А, ето и част от новостите:

Подобрени възможности за работа, с функцията за маскиране. Добавена е опцията Layer Mask Density, благодарение, на която можете да виждате, скритите от маската области.
Филтри в реално време, без ограничения в дълбочината на цветовете. Нова разработка на Adobe е технологията Hydra, която позволява при прилагане на филтри, използване пълната мощ на графичния процесор и разтоварване на централния. Това, на практика означава, че с излизането на новата версия на Photoshop, графичните ускорители няма да изпълняват само ролята „вярно показване на цвета и поддържане на определена резолюция“, а ще започнат да играят важна роля при работата с програмата и ще са ключов фактор за подобряване на бързото действие.
Функция Liquid resize. Seam Carving е нов алгоритъм, разработка на Adobe, който позволява при непропорционално увеличаване или намаляване на изображение, то да не изглежда ‘разтеглено’.
Подобрена работа на инструмента за бърза селекция. Диалоговият прозорец Refine Edge, вече разполага и с нова функция, която подобрява работата с комплексни обекти.
Подобрени инструменти Dodge и Burn. Доразвити са алгоритмите на работа на двата инструмента, което позволява резултатите да бъдат по-натуралистични.
Подобрена работа при управлението на цветовите профили. Добавена е поддръжка на Multichannel, Device-Link и Abstract цветови профили.
Подобрения по интерфейса. Осветеността на менютата, диалоговите прозорци и бутоните в самото приложение, може да бъде променяна, според раличните потребителски вкусове.

Източник: dreamslikefire.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.