Нововъведения във Photoshop CC 2019

1290
Нововъведения във Photoshop CC 2019

Новата версия включва Content-Aware Fill работно пространство, нов инструмент Frame, Color Symmetry опции, нов инструмент за избор на цветове, режими на взаимодействие в реално време и още много.

Нововъведения във Photoshop CC 2019

 

Content-Aware Fill с нови контроли
Функцията Content-Aware Fill вече включва нови контроли, които позволяват избор на източника на информацията, както и адаптиране на съдържанието на базата на ориентацията, мащаба и огледално обръщане, с цел създаване на по-добро съответствие при запълване на области в снимка.Симетрия при рисуване

Radial и MandalaPaint симетрията вече е напълно интегрирана в опциите за рисуване във Photoshop CC. Така с лекота можете да създадете огледални изображения и да повторите контури с четката в желаната ос. Имате и достъп до новото цветово колело във Photoshop CC. Тези опции мултиплицират контурите, които рисувате по зададен модел.Инструмент Frame

Този нов инструмент позволява прецизно изрязване на съдържанието в определена форма. Това прави запълването на различни фигури с изображения лесно и удобно. Той е лесна алтернатива на създаването на маски.Live Blend Modes

Ако прекарате курсора над който и да е режим на смесване в панела Layers ще видите ефекта върху изображението в реално време.

Нови опции за подравняване в слоевете

Новите опции позволяват разпределяне на обекти с различни размери на базата на разстоянието между тях (не на размера им). Изберете Layer > Distribute > Horizontally или Vertically. Така разпределянето на обекти с различни размери на равни разстояния е възможно.

Дълги имена на слоеве

Когато показва дълги имена на слоеве, панелътLayers сега показва средната част на името, а не края, както досега.

Калкулации

Photoshop вече поддържа събиране (+), умножение, (*), изважданве (-) и деление (/) в полетата за въвеждане на стойности.

Потребителски групи в панела с библиотеките

Вече можете да създавате собствени групи, включително с различни типове ресурси.

Източник: blogs.adobe.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.