Нововъведения и нови функции във Photoshop 2020 (v21)

801
Нововъведения и нови функции във Photoshop 2020 (v21)
Spread the love
Тук можете да прочетете за основните нововъведения в новата версия на приложението, издадена през този месец.

Нововъведения и нови функции във Photoshop 2020 (v21)

 

Свободно трансформиране със запазване на пропорциите
В режим на свободно трансформиране приложението има нова опция, която запазва пропорциите. След като я изберете веднъж, тя остава активна, докато не я изключите, независимо от съдържанието на слоя (пиксели, текст, форми).

Transform WarpКогато използвате
<em>Free Transform > Warpвече можете да добавяте допълнителни контролни точки.

Нови и подобрени панели

Photoshop вече включва три нови панела за организиране и прилагане на преливки, мотиви и форми, както и обновени панели <em>Swatches и <em>Styles. Това прави работата и организацията с предварително зададени настройки по-лесна от всякога. Те могат да се прилагат с цъкане на настройката в панела или с влаченето и върху желания слой в панела <em>Layer или съдържание в работното поле. Съдържанието на слоя определя начина на прилагане на настройката: като настройка на слоя, коригиращ слой, стил или ефект.

Панелът
Properties
За спестяване на пространство и увеличаване на производителността, към панела Properties са добавени няколко параметъра, които се визуализират при избор на съответното съдържание.
Когато няма избран слой се визуализират:

  • Параметри на документа – размери, ориентация, резолюция, цветово пространство
  • Опциите за водачи и линии за измерване;
  • Бързи действия“ – достъп с едно цъкане до размер на изображението, изрязване, наддаване;
  • Трансформиране, подравняване и разпределяне;
  • Бързи действия“ – премахване на фон (чрез <em>Select > Subject; Select > Inverse; и <em>Add Layer Mask) и <em>Select Subject.

С избран слой с текст или растерна информация се появяват опции за тяхното управление.

Типография

Всички 17 000 шрифта от Adobe Fonts вече са включени в Creative Cloud плана и са лесно достъпни през менюто с шрифтовете. Те са разпознаваеми по иконата до името на шрифта. Вече можете да използвате и <em>Stylistic Setsза лесно прилагане на алтернативни глифи.

S
elect Subject, Object Select Tool и Content Aware Fill

  • <em>Select Subject е обновен с помощта на Adobe Sensei AI машинен интелект и е по-бърз в анализа на изображения.
  • Новият <em>Object Selectionинструмент също е базиран на изкуствен интелект и е цели точно селектиране на обекти, които са част от изображението. Достатъчно е да направите груба селекция на областта и той ще опита да изолира обекта.
  • <em>Content Aware Fillпредлага три различни възможности за вземане на проба от изображението. Autoоткрива най-подходящите пиксели като анализира съдържанието около селекцията. Customпозволява прецизен контрол на зоната, чието съдържание да бъде използвано. Rectangular проба от правоъгълна зона около първоначалната селекция.

Други нововъведения включват запълване на зоните, които оставят празни при създаване на панорами, подобрена работа с Layer Comps, поддръжка на преливки в библиотеките, автоматично увеличаване на съдържанието при избор на слой, завъртане на четката със стрелките на клавиатурата, лесно превключване между рисуване и изтриване (с клавиша ~), <em>Export Asима изглед, който позволява директно сравнение от две настройки, създаването на нов документ и зареждането на стартови екран е много по-бързо, Save As > PDF вече създава копие и съхранява активния документ без промени. Работата в 3D също е подобрена.

Източник: blogs.adobe.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.