Нововъведения и нови функции във Photoshop 2020 (v21)

1021
Нововъведения и нови функции във Photoshop 2020 (v21)

Тук можете да прочетете за основните нововъведения в новата версия на приложението, издадена през този месец.

Нововъведения и нови функции във Photoshop 2020 (v21)

 

Свободно трансформиране със запазване на пропорциите
В режим на свободно трансформиране приложението има нова опция, която запазва пропорциите. След като я изберете веднъж, тя остава активна, докато не я изключите, независимо от съдържанието на слоя (пиксели, текст, форми).

Transform WarpКогато използвате
Free Transform > Warpвече можете да добавяте допълнителни контролни точки.

Нови и подобрени панели

Photoshop вече включва три нови панела за организиране и прилагане на преливки, мотиви и форми, както и обновени панели Swatches и Styles. Това прави работата и организацията с предварително зададени настройки по-лесна от всякога. Те могат да се прилагат с цъкане на настройката в панела или с влаченето и върху желания слой в панела Layer или съдържание в работното поле. Съдържанието на слоя определя начина на прилагане на настройката: като настройка на слоя, коригиращ слой, стил или ефект.

Панелът
Properties
За спестяване на пространство и увеличаване на производителността, към панела Properties са добавени няколко параметъра, които се визуализират при избор на съответното съдържание.
Когато няма избран слой се визуализират:

  • Параметри на документа – размери, ориентация, резолюция, цветово пространство
  • Опциите за водачи и линии за измерване;
  • Бързи действия“ – достъп с едно цъкане до размер на изображението, изрязване, наддаване;
  • Трансформиране, подравняване и разпределяне;
  • Бързи действия“ – премахване на фон (чрез Select > Subject; Select > Inverse; и Add Layer Mask) и Select Subject.

С избран слой с текст или растерна информация се появяват опции за тяхното управление.

Типография

Всички 17 000 шрифта от Adobe Fonts вече са включени в Creative Cloud плана и са лесно достъпни през менюто с шрифтовете. Те са разпознаваеми по иконата до името на шрифта. Вече можете да използвате и Stylistic Setsза лесно прилагане на алтернативни глифи.

S
elect Subject, Object Select Tool и Content Aware Fill

  • Select Subject е обновен с помощта на Adobe Sensei AI машинен интелект и е по-бърз в анализа на изображения.
  • Новият Object Selectionинструмент също е базиран на изкуствен интелект и е цели точно селектиране на обекти, които са част от изображението. Достатъчно е да направите груба селекция на областта и той ще опита да изолира обекта.
  • Content Aware Fillпредлага три различни възможности за вземане на проба от изображението. Autoоткрива най-подходящите пиксели като анализира съдържанието около селекцията. Customпозволява прецизен контрол на зоната, чието съдържание да бъде използвано. Rectangular – проба от правоъгълна зона около първоначалната селекция.

Други нововъведения включват запълване на зоните, които оставят празни при създаване на панорами, подобрена работа с Layer Comps, поддръжка на преливки в библиотеките, автоматично увеличаване на съдържанието при избор на слой, завъртане на четката със стрелките на клавиатурата, лесно превключване между рисуване и изтриване (с клавиша ~), Export Asима изглед, който позволява директно сравнение от две настройки, създаването на нов документ и зареждането на стартови екран е много по-бързо, Save As > PDF вече създава копие и съхранява активния документ без промени. Работата в 3D също е подобрена.

Източник: blogs.adobe.com
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.