Новостите в Indesign CS5

2383

InDesign CS5 предлага много нови функции и подобрения. Тук можете да прочетете кратка информация за някои от тях.

Разширяване/разделяне на колони
Може да си помислите, че тази функция не е кой знае какво. Всъщност е доста полезна в момента, в който ви се наложи да разделите един текстов блок на две части, за да създадете заглавие, което заема няколко колони. С новата версия на програмата това може да стане в едно текстово каре.

Страници с различни размери
InDesign вече може да включва страници с различен размер в един документ. Това може да бъде полезно например при създаване на цялостната гама от печатни материали за определена компания. В един файл може да се съдържат, визитна картичка, глава за писма, рекламни материали. Това улеснява обмяната на елементи между свързаните проекти. Тази възможност е удобна и при създаване на изделия със сложно сгъване.

Live Corner ефект
Този нов ефект ви позволяват да влачите един или няколко от ъглите на карето, за да промените радиуса и формата им.

Нов панел за слоевете
Новият панел Layers до голяма степен напомня този в Illustrator и Photoshop. Той вече показва всички обекти на всеки слой и ви позволява да им въздействате като ги избирате, криете и ги променяте.

Проследяване на промените в текста
Ако не сте единственият, който променя текста в даден документ в InDesign, тази функция може да ви помогне да научите проследите кога, как и от кого е променяно съдържанието. Можете да научите повече от този видеоматериал с Michael Ninness, продуктов мениджър в Adobe:adobe.com

Интерактивност
InDesign CS4 има някои възможности за експорт към Flash. Новата версия предлага много по-голяма функционалност. С нея можете да създавате реклами, презентации, дори и мини уебстраници които включват анимирани елементи и са интерактивни. Добавени са нови панели за контрол на анимацията, положението на обектите, времето на активиране на определени действия и мултимедийните функции. Така можете да създадете файлове с богато мултимедийно съдържание за преглед с Flash Player без да пишете код.

Можете да видите демонстрация във видеоматериала:adobe.com

Източник: adobe.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.