Пробна версия на Acrobat 6.0 Professional.

2367
Пробна версия на  Acrobat 6.0 Professional.

Предоставена е възможност за безплатно сваляне на пробна версия на Acrobat 6.0 Professional за Windows. Версията е напълно функционална за 30 дневен период. Потребителя има възможност да се възползва от пълните възможности на продукта.

Първата пробна версия от 10 години насам е пусната на сайта на Adobe http://www.adobe.com/products/acrobatpro/tryout.html.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.