Създаване на документи с променливи данни чрез InData/Xdata

851
Създаване на документи с променливи данни чрез InData/Xdata

Търсили ли сте начин да създавате документи въз основа на данни само с едно натискане на бутона на мишката? Това е възможно чрез разширенията InData (за Adobe InDesign) и Xdata (за QuarkXPress). Чрез тях може да се настройват шаблони със зададени форматирания, в които да се наливат данни, независимо от обема и броя на променливите.

InData/Xdata

 

Най-общо принципът на работа се свежда до създаване на шаблон в един от двата поддържани продукта за дизайн и определяне на правила за форматиране на текст и графика. Веднъж създаден, шаблонът може да се използва многократно, генерирайки до стотици или хиляди страници на час от вече подготвена база с данни.

Езикът за създаване на прости и сложни правила наподобява английския, като дава пълна свобода за действие с променливите, които на практика могат да бъдат неограничени като количество. Това позволява използването му за продуктови каталози, финансови или юридически отчети, ръководства за конференции, справочници, разписания, телефонни указатели и много други.

Освен с текст, разширенията могат да работят и с графични изображения, позволявайки различни опции за тяхното оразмеряване спрямо полетата. Могат да се създават и условия, които да се прилагат въз основа на стойността на едно или друго от полета. Пример за такова условие е отпечатването на глава при смяна на раздел/подраздел или смяна на оформлението на самата страница. InData/Xdata поддържат работа и с допълнителни скриптове, както и Unicode кодиране на символите.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: emsoftware.com

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/