Създаване на PDF файлове на iPad и iPhone

1718

От Adobe твърдят, че софтуерът CreatePDF създава толкова качествени PDF файлове, колкото и Adobe Acrobat. Сред поддържаните формати са indd и ai.

Цената на софтуера е 10$ и е достъпен за сваляне от сайта на Adobe.

Действа на принципа Open file и в последствие Print

Забележете, че в списъка по-долу с поддържаните формати са дори InDesign (indd) и Adobe Illustrator (ai). 

  • MS Word (docx, doc), Excel(xlsx, xls), PowerPoint (pptx, ppt)
  • Adobe Illustrator (ai), Photoshop (psd) и InDesign (indd)
  •  Images – JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
  • RTF, Text и WordPerfect
  • OpenOffice и StarOffice документи

Източник: www.wired.com
Написа: Пламен Давидов

Интернет портал за печатни технологии.