Финансовите резултатите на Adobe за 2009

1623

Adobe Systems Incorporated обяви резултатите си за последната четвърт и финансовата година, приключена на 27-и ноември 2009. Според корпорацията търсенето на продуктите й нараства.

В последната четвърт на финансовата 2009, приходите на Adobe са $757,3 милиона, за сравнение за същия период през 2008 те са били $915,3 милиона. Сумата за третата четвърт на 2009 е $697,5 милиона. Резултатите за последната четвърт включват въздействието от придобиването на компанията Omniture.

“Забелязахме увеличаване на търсенето на продуктите ни през последната четвърт каза Shantanu Narayen”, президент и изпълнителен директор на Adobe.  “Вярваме, че инвестициите, които направихме през последната година и новите продукти, които ще предложим през тази година ще доведат до значителен растеж след подобряването на икономическата среда”

Целта на Adobe за първата четвърт на 2010 е да има приходи от между $800 и $850 милиона.

Източник: adobe.com

Текста написа: Мартин Новев, printguide.info
 adobe

Интернет портал за печатни технологии.