Шрифтовете в Adobe CS5

3156
Spread the love

На блога на Adobe, Typblography, Nicole Minoza разкрива кои шрифтове ще бъдат доставяни с най-новата версия на Create Suite.
Основната новост е шрифтовото семейство Adobe Text, което Adobe щеподарятт на потребителите, които регистрират софтуера. Към CS5 ще бъдатдобавени 27 шрифта от седем семейства. Те са:

– Adobe Arabic (4 шрифта)
– Adobe Hebrew (4 шрифта)
– Adobe Fan Heiti Std (1 шрифт, черен)
– Adobe Gothic Std (1 шрифт, черен)
– Ryo Display PlusN (5 шрифта)
– Kozuka Gothic Pr6N (6 шрифта)
– Kozuka Mincho Pr6N (6 шрифта)

От CS5 отпадат три шрифта, които присъстваха в CS4: Bell Gothic StdBlack,- Bell Gothic Std Bold и Eccentric Std. Точният списък с наличнишрифтове зависи от опциите, които изберете и продуктите, коитоинсталирате. За да стимулира потребителите си да регистрират новия сисофтуер, Adobe им предлага да получат безплатно един от следните двашрифта Adobe Text или Kazuraki.
Adobe Text е нов мултифункционален шрифт, създаден от Robert Slimbach.Има начертания за латиница, кирилица и гръцки. Подходящ е заразнообразни приложения – особено за големи пасажи текст, закоито четливостта и икономичността са важни.

inline_994_https://printguide.info/images/2010-04-28.jpg
Наизображението: първи поглед поглед към Adobe Text.

Източник: blogs.adobe.com
Текста написа: Мартин Новев

Биографична информация