Шрифтовете в Adobe CS5

3294

На блога на Adobe, Typblography, Nicole Minoza разкрива кои шрифтове ще бъдат доставяни с най-новата версия на Create Suite.

Основната новост е шрифтовото семейство Adobe Text, което Adobe ще подарятт на потребителите, които регистрират софтуера. Към CS5 ще бъдат добавени 27 шрифта от седем семейства. Те са:

– Adobe Arabic (4 шрифта)
– Adobe Hebrew (4 шрифта)
– Adobe Fan Heiti Std (1 шрифт, черен)
– Adobe Gothic Std (1 шрифт, черен)
– Ryo Display PlusN (5 шрифта)
– Kozuka Gothic Pr6N (6 шрифта)
– Kozuka Mincho Pr6N (6 шрифта)

От CS5 отпадат три шрифта, които присъстваха в CS4: Bell Gothic Std Black,- Bell Gothic Std Bold и Eccentric Std. Точният списък с налични шрифтове зависи от опциите, които изберете и продуктите, които инсталирате. За да стимулира потребителите си да регистрират новия си софтуер, Adobe им предлага да получат безплатно един от следните два шрифта Adobe Text или Kazuraki.
Adobe Text е нов мултифункционален шрифт, създаден от Robert Slimbach. Има начертания за латиница, кирилица и гръцки. Подходящ е за разнообразни приложения – особено за големи пасажи текст, за които четливостта и икономичността са важни.


На изображението: първи поглед поглед към Adobe Text.

Източник: blogs.adobe.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.