Ъпдейт на колекцията от плъгини Andrew’s Plugins Volumes 1-17

1746
Ъпдейт на колекцията от плъгини Andrew’s Plugins Volumes 1-17

В новата версия са подобрено превюто и увеличен е броят на опциите. Всеки плъгин има 42 изходни опции. Плъгините са за RGB формат, но могат да се използват и за 8bit/16bit и други цветови модели. Допълненията включват: blurs; gradients; emboss; edge effects; artistic effects; vignette; smears; color effects; threshold effects; patterns; paint effects + и много други. Софтуерът е предназначен за Photoshop, Paint Shop Pro, Canvas, Painter и др. Операционната система е забележете: само 98/ME/NT/2000/XP. graphicxtras.com

Интернет портал за печатни технологии.