Adobe обявиха рекордни приходи

1667
Spread the love

Adobe Systems обявиха финансовите си резултати за първата четвърт на годината, която приключи на 4-и март 2011.
За първатачетвърт на 2011, Adobe са имали рекордниприходи от 1,028 милиарда долара, сравненис 858,7 милиона за първата четвърт на 2010и 1,008 милиарда за последната четвърт на2010. Ръстът спрямо миналата година е 20%.Приходите, които компанията си бешепоставила като цел за първата четвъртна тази година бяха между 1 и 1,05 милиардадолара.

inline_968_https://printguide.info/images/2011-03-23.jpg

„Постигнахмерекордните си резултати в шестотопоредно тримесечие на постоянен растеж”,каза Shantanu Narayen, президент и изпълнителендиректор на Adobe. „Възгледите на Adobeза промяна на начина, по който светасъздава, преценява и разпространявацифрови продукти са в синхрон с клиентитени. Решенията ни позволяват да се насочимкъм големи пазари, които подхранватрастежа ни”, допълни той.

Очакванията завтората четвърт на 2011 са за приходимежду 970 милиона и 1,02 милиарда долара.Вицепрезидентът на Adobe, Mark Garrett изразисъпричастността на компанията къмбедствията в Япония. Държавата е навторо място по приходи за Adobe. Зарадинесигурната бизнес среда там, очакваниятана компанията са били снижени до 50милиона долара – около 1/3 от оригиналнитепланове за приходи от Япония за вторатачетвърт на годината.

Текста написа:Мартин Новев
Източник:adobe.com

Биографична информация