Adobe пуснаха първия набор от нови функции, достъпни единствено през Creative Cloud

1499
Spread the love

Потребителите на Creative Cloud са първите, които ще имат достъп до новостите в Illustrator – възможности за пакетиране на файлове, премахване на вградени изображения от файлове и подобрения в панела с връзките.

inline_417_/images/2012-09-03-2.jpg

Adobe Systems обявиханяколко от нововъведенията в Adobe Illustrator, които са достъпниединствено запотребители на Creative Cloud. Нововъведенията, за които става въпрососигуряват по-висока производителност за дизайнери и художници, коитоиматнужда от бърза и безгрешна система за производство, когато обменятфайлове сколеги или клиенти. Adobeскоро ще предложат и нови възможности за Creative Cloud потребителитена Dreamweaver и Digital PublishingSuite Single Edition.

„Когато стартирахме Creative Cloud, казахме, чеедно от най-големите му предимства е ранния достъп до нововъведениятана Adobe,“каз Jeff Veen, вицепрезидент на продуктовия мениджмънт на облачнатауслуга накорпорацията. „В момента, в който инженерите ни завършат новитефункции, катотези, които можете да видите в Illustrator днес, ще пуснем специалнииздания нанастолните си програми, достъпни само за членове на Creative Cloud.“Компаниятаспазиобещанието си, че потребителите на Creative Cloud ще получат ранен VIPдостъпдо новите функции на продуктите.

Новите функции,които ще се появят в Illustrator включват:

  • Пакетиранена файлове – функция, която потребителите отдавна изискват. Тяпозволява надизайнерите автоматично да съберат всички файлове, използвани вIllustrator документ,включително графични елементи и шрифтове, само в една папка, която дававъзможност за лесен и ефективен обмен и споделяне на проекти с по-малкогрешки.
  • Възможностза премахване на изображения, вградени във файл на Illustrator от другидизайнери или клиенти, което помага за спестяване на време отвсекидневнитезадачи, защото с файла се работи по-бързо.
  • Подобренияв панела с връзките – новите възможности позволяват много по-бърздостъп ипроследяване на всеки обект, поставен във файл на Illustrator. Досегаимашенужда от много цъкане с мишката, за да е сигурно, че включените графикиотговарят на изискванията за качество. Това сега става много по-бързо.

През септември се очаква да има нововъведения и към Digital PublishingSuite Single Edition за публикуване на брошури, портфолиа и книги сбогатовизуално съдържание за iPad. Очаква се потребителите на Creative Cloudдаполучат и изключителен достъп до Adobe Dreamweaver. Adobe планират иоще новостив Creative Cloud в идващите месеци.

Какво е мнението ви за политиката на Adobe, насочена към стимулиране напотребителите на CreativeCloud? Споделете във форума или Facebook.

Източник: adobe.com

Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.