Adobe Creative Day 2 … днес

1818
Adobe Creative Day 2 … днес

Национален дворец на културата — София, бул. България 1, вход A3, етаж 8, зала 10 Начало 10:00 часа

Програма:

Обща част (зала 10, етаж 8)

Регистрация 10:00–10:30
10:30–11:00

Официално откриване и представяне на компанията Adobe и нейните продукти
Джо Гърлинг, Adobe Systems 11:00–12:00

Adobe Creative Suite 2 — концепция и основно представяне
Алан Розенфелд, Adobe Systems 12:00–12:30

Обеден коктейл 12:30–13:00

Adobe Photoshop CS2 — представяне, демонстрация и обучение
Алан Розенфелд, Adobe Systems
Графични продукти (зала 10, етаж 8) 13:00–14:30

Adobe Illustrator CS2, Adobe InDesign CS2, Adobe Acrobat 7, Adobe GoLive CS2
Алан Розенфелд, Adobe Systems

Презентациите ще се водят на английски език.

Видеопродукти (зала 3.2, етаж 8)

Adobe Premiere Pro 1.5, Adobe After Effects 6.5, Adobe Audition 1.5, Adobe Encore DVD 1.5
Янко Цветков и Виктор Захариев, Алфа Дизайнер 13:00–14:30

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.