Adobe® Font Folio® 11

1979
Adobe® Font Folio® 11

С новият Font Folio 11 имате достъп до над 2300 шрифта в OpenType® формат. Много от шрифтовете са с допълнителни функции при работа с Adobe InDesign® CS3.

Новите шрифтове в пакета са 176. OpenType формата позволява безпроблемната работа на Mac OS X, Microsoft® Windows Vista® и Windows XP операционни системи. Предимство е и многоезичната поддръжка включително Central, Eastern European а също така и  Japanese, Greek, и Cyrillic.

За подробности вижте на сайта на Adobe.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.